Sveikiname dr. Yang  Yuqing  sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Ribų įveika: kinų tarptautinių studentų sociokultūrinės integracijos patirtis Lietuvoje (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, Edukologija, (S 007),  moksliniai vadovai – doc. dr. Kristina Stankevičienė; prof. dr. Jolanta Lasauskienė.

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus universiteto, Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekose
Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11, Akademija, Kauno r.

 

Žemiau pateikiame trumpą jos anotaciją:

Disertacijoje „Ribų įveika: kinų tarptautinių studentų sociokultūrinės integracijos patirtis Lietuvoje” siekiama geriau suprasti kaip tarptautiniai studentai kinai suvokia asmenines sociokultūrinės integracijos patirtis Lietuvoje ir su kokiais iššūkiais susiduria lietuviškai kalbančiame kontekste. Atliktas kokybinis atvejo tyrimas atskleidė, kad tarptautinių studentų kinų patiriami sociokultūrinės integracijos iššūkiai Lietuvoje susiję su ribotais užsienio kalbos įgūdžiais, Lietuvos kultūros pažinimo, bendravimo su universiteto studentais ir Lietuvos gyventojais stoka, savarankiško gyvenimo naujoje šalyje sunkumais (bendrabučio taisyklės ir jų laikymasis, mitybos įpročiai, klimato sąlygos). Tarptautinių studentų kinų sociokultūrinė integracija Lietuvoje reiškiasi trumpojo „medaus mėnesio”, kultūrinio šoko (pritapimo) ir transformacijos (pozityvios integracijos) etapų perspektyvoje. Pozityvi integracija pasižymi sociokultūrinių reiškinių supratimo, išgyvenimų, dalyvavimo sociokultūrinėje ir muzikinėje veikloje aktualizavimu.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007)
prof. dr. Remigijus Bubnys (Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, socialiniai mokslai, edukologija S 007)
prof. dr. David G. Hebert (Vakarų Norvegijos taikomųjų mokslų universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007)
doc. dr. Loreta Chodzkienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007)
doc. dr. Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007).