Sveikiname dr. Vitaliją Putriūtę Lietuvos sporto universitete sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Mokytojo motyvacinių veiksnių reikšmė vyresnių klasių mokinių motyvacijai ir fiziniam aktyvumui fizinio ugdymo pamokose ir laisvalaikiu (Mokslinis  vadovas – prof. Prof. dr. Arūnas Emeljanovas), ir įgyjus socialinių mokslų edukologijos krypties daktaro laipsnį.

Su disertacijos santrauka galima susipažinti Lietuvos sporto universiteto bibliotekoje. Su disertacija galima susipažinti adresu: Sporto g. 6, Lietuvos sporto universitetas, o žemiau pateikiame trumpą jos anotaciją.

Net 80 proc. paauglių visame pasaulyje neatitinka rekomendacijų, ne mažiau kaip 50 proc. fizinio ugdymo (FU) pamokos laiko užsiimti vidutiniu ir dideliu fiziniu aktyvumu. Taip pat, apie 20-30 proc. paauglių yra nepakankamai fiziškai aktyvūs ir laisvalaikiu (U.S. Department of Health and Human Services, 2018). FU pamokos yra viena iš veiksmingiausių intervencinių priemonių didinant vaikų fizinį aktyvumą apskritai.
Tyrimo tikslas. Įvertinti mokytojų paramos ir kontrolės veiksnių reikšmę vyresnių klasių moksleivių motyvacijai ir fiziniam aktyvumui fizinio ugdymo pamokose bei laisvalaikiu.
Siekiama išsiaiškinti kokie ir kaip mokytojo paramos ir kontrolės veiksniai tiesiogiai ir per medijuojančius mokinio motyvacinius veiksnius siejasi su objektyviu fiziniu aktyvumu fizinio ugdymo pamokose ir kaip šios sąsajos priklauso nuo pamokos turinio bei kaip šie veiksniai siejasi su laisvalaikio fiziniu aktyvumu.
Pasitelktas teorinis transkontekstinis modelis padėjo paaiškinti procesus, kaip pastiprinta moksleivių motyvacija fizinio ugdymo kontekste transformuosi į motyvaciją būti fiziškai aktyviam laisvalaikiu ir laisvalaikio fizinį aktyvumą. Gautos išvados parodė, kad parama autonomijai tiesiogiai bei netiesiogiai siejasi su palankesniais fiziniam aktyvumui motyvaciniais veiksniais ir didesniu fiziniu aktyvumu FU pamokose ir laisvalaikiu.
[:]

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas- prof. dr. Romualdas Malinauskas (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S007)
Prof. habil. dr. Vytautas Gudonis, Šiaulių universitetas, pakeitus priklausomybę – Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S007
Doc. dr. Irina Klizienė, Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S007; gamtos mokslai, biologija, N010
Prof. dr. Vilija Bitė Fominienė, Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S007
Prof. dr. Andre Koka, Tartu universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S007