Sveikiname dr. Vaivą Balčiūnienę  sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Studentų kūno vaizdas ir edukacinės jo koregavimo galimybės (Lietuvos Sporto universitetas, Edukologija, (S 007),  mokslinė vadovė – prof. dr. Rasa Jankauskienė) ir įgyjus socialinių mokslų edukologijos krypties daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos sporto universiteto bibliotekoje.
Su disertacija galima susipažinti adresu: Sporto g. 6, Lietuvos sporto universitetas.


Žemiau pateikiame jos anotaciją:
Disertacijoje siekiama atskleisti studentų kūno vaizdą ir edukacines jo koregavimo galimybes. Siekiant tikslo, atlikti du tyrimai: pirmas – vienmomentis tyrimas (reprezentatyvi studentų apklausa), antras – ugdomasis kvazieksperimentas. Pirmu tyrimu siekiama palyginti lyties, kūno masės indekso ir fizinio aktyvumo grupių studentų kūno vaizdą ir su juo susijusį elgesį, kompleksiškai įvertinti studentų gyvensenos veiksnių, kūno vaizdo ir su juo susijusio elgesio sąsajas su gyvenimo kokybe bei nustatyti socialinių ir kultūrinių veiksnių bei kūno vaizdo sąsajas skirtingo kūno svorio studenčių grupėse. Antru tyrimu įvertintas edukacinės programos, skirtos stiprinti studenčių pozityvų kūno vaizdą ir skatinti sveikos gyvensenos įpročių formavimąsi, veiksmingumas. Vienmomenčiu tyrimu surinkta mokslui reikšmingų empirinių duomenų, kurie gali būti naudingi rengiant sveikatos ugdymo ir stiprinimo bei integruotų antsvorio, nutukimo ir valgymo sutrikimų prevencijos programų metodologiją. Ugdomuoju kvazieksperimentu patvirtina, kad aukštojo mokslo institucijose įgyvendinant universalias sveikatos ugdymo programas, kuriomis siekiama stiprinti studentų pozityvų kūno vaizdą, būtina įtraukti du komponentus, kurie apimtų: a) kognityvinės elgesio terapijos metodais grindžiamą ugdymą apie medijų raštingumą, gebėjimą priimti su išvaizda susijusią informaciją apsaugant save, streso valdymą, savigarbos stiprinimą, dėmesingumą savo kūno poreikiams, užuojautą sau, pozityvų kalbėjimąsi su savimi, kūno pripažinimą ir jo funkcionalumo suvokimą, sveikatinamąjį fizinį aktyvumą ir sveiką mitybą; b) dėmesingu įsisąmoninimu pagrįstas įvairias fizinio aktyvumo veiklas.
Disertacijos gynimo taryba

PirmininkasProf. dr. Romualdas Malinauskas (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007)
Prof. dr. Audronė Dumčienė (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007)
Prof. dr. Remigijus Bubnys (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007)
Prof. dr. Brigita Janiūnaitė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007)
Prof. dr. Zermena Vazne (Latvijos sporto pedagogikos akademija, socialiniai mokslai, edukologija – S 007)