Sveikiname dr.  Tetianą Ponomorenko   sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Mokytojų profesinės veikmės gyvenamoji patirtis( Vytauto Didžiojo universitetas, Edukologija, (S 007),  mokslinė vadovė – prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė, mokslinė konsultantė prof. Natalija Mažeikienė) ir įgyjus socialinių mokslų edukologijos krypties daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekose

Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11, Akademija., Kauno raj. 

Žemiau pateikiame trumpą jos anotaciją:

Disertacijoje „Mokytojų profesinės veikmės gyvenamoji patirtis” siekiama geriau suprasti kaip ir kokiame kontekste Lietuvos mokyklų mokytojai patiria profesinę veikmę, ką mokytojams reiškia patirti profesinę veikmę sąveikoje su mokyklos struktūromis ir bendruomenės nariais (mokiniais, jų tėvais, kolegomis, administraciją ir kt.) ir rezultate siekiama sudaryti šio fenomeno struktūra. Tyrimas buvo atliekamas dviem etapais: kokybinis tyrimas ir fenomenologinis tyrimas. Pirmo etapo duomenys, atskleidė, kad Lietuvos mokytojai profesinėje veikloje patiria mokyklos, kaip socialinės struktūros įtaką įvairiuose lygmenyse (micro, mezo ir macro), kurie iš vienos pusės riboja (taisyklių, pamokos struktūros, aprangos stiliaus laikimosi, asmeninio pavyzdžio demonstravimas, priskirtų vadovėlių naudojimas ir kt.), o iš kitos – skatina mokytojus aktyviai veikti profesiniame lauke, ar net pasipriešinti nustatytoms normoms. Antrasis tyrimo etapas atskleidė, kad mokytojo profesinės veikmės fenomeno struktūrą, kurią sudaro asmeninė, praktinė ir santykių dimensijos. Mokytojų profesinė veikmė suprantama, kaip sąmoningas, tikslingas veiksmas, atitinkantis mokytojo asmeninius ir profesinius tikslus, vertybes ir siekius, „paslėpta” praktinėje sąmonėje ir diskursyviai pasireiškianti mokytojui kritiškai apmąstant savo profesinę praktiką.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkasprof. dr. Remigijus Bubnys (Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, socialiniai mokslai, edukologija S 007)
prof. dr. Erno Lehtinen (Turku universitetas, Suomija, socialiniai mokslai, edukologija S 007)
prof. dr. Antony Bryant (Leeds Beckett University, Jungtinė Karalystė, socialiniai mokslai, edukologija S 007)
doc. dr. Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007)
dr. Laura Purdy (Edge Hill University, Jungtinė Karalystė, socialiniai mokslai, edukologija S 007)