Sveikiname dr.  Skaistę Kovienę Vilniaus universiteto Švietimo akademijoje   sėkmingai apgynus daktaro disertaciją
Tėvų pedagoginio švietimo raiška ir organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigos veikloje (Mokslinė vadovė – doc. dr. Rima Bakutytė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007). Mokslinė konsultantė – prof. dr. Daiva Malinauskienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007).), ir įgyjus socialinių mokslų edukologijos krypties daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti Vilniaus universiteto, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto bibliotekose ir VU interneto svetainėje adresu: www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius. Su disertacija galima susipažinti adresu: https://is.vu.lt/pls/pub/ivykiai.ivykiai_prd?p_name=A5F13E75584B1CD1413A3403308D13F4/KOVIENE%20SkaIste.pdf, o žemiau pateikiame trumpą jos anotaciją.

Disertacinio tyrimo, kuriuo siekta išanalizuoti tėvų pedagoginio švietimo raišką ir organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigos veikloje, teoriškai pagrįstas tėvų pedagoginio švietimo konceptas, įgalinančios edukacinės sąlygos: inovatyvios mokytojų bendradarbiavimo su tėvais formos, tėvų poreikius atitinkantis tėvų pedagoginio švietimo turinys, mokytojo vaidmuo.
Taikant ikimokyklinio ugdymo įstaigų programų turinio analizę, struktūruoto interviu su ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėvais žodžiu ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojais raštu metodus, atliktas kokybinis tyrimas. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų programų turinio analizė atskleidė programose kontekstualizuojamą tėvų pedagoginį švietimą, tėvų ir mokytojų sąveikos kryptis bei dėmesį tėvų poreikių tenkinimui ir jų įtraukimui į vaikų ugdymą. Tėvų patirčių turinio analizė išryškino tėvų lūkesčius pedagoginiam švietimui, įgalinančias edukacines sąlygas ir įsitraukimą į ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklas bei labiausiai tobulintinas tėvų pedagoginio švietimo sritis: tėvų pedagoginio švietimo sistemingumą, bendravimą ir ypač bendradarbiavimą su pedagogais, tėvų švietimo formas. Mokytojų patirčių analizė parodė tėvų pedagoginio švietimo ir tėvų į(si)traukimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigos edukacines veiklas situaciją įprastinėse ir netipinėse situacijose, išryškino tėvų pedagoginio pasirengimo spragas, leido identifikuoti tėvų pedagoginio švietimo būklės gerinimo galimybes taikant inovacijas.
[:]

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas- doc. dr. Erika Masiliauskienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),prof. dr. Brigita Janiūnaitė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, – S 007),prof. dr. Velta Lubkina (Rezeknės technologijos akademija, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),prof. dr. Romualdas Malinauskas (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),prof. habil. dr. Vilija Targamadzė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, – S 007).