Nuoširdžiai sveikiname dr. Rūtą Petkutę už geriausią Lietuvos piliečio disertaciją, apgintą užsienio mokslo ir studijų institucijoje, humanitarinių ir socialinių mokslų bei menų srityje. Disertacijos tema „The Instrumentalization of Academic Lifeworlds, Knowledge, and Education: Lithuanian Academics’ Responses to the European Higher Education Policy of Curriculum Restructuring” (liet. Akademinio gyvenamojo pasaulio, žinių ir švietimo instrumentalizacija: Lietuvos akademikų požiūris į Europinę aukštojo mokslo studijų programų pertvarkos politiką)“, Edukologija, Talino universitetas, Estija. Mokslinio darbo vadovai – Ivor Goodon, profesorius Tero Henrik Autio (Tamperės universitetas) ir vyresnysis mokslo darbuotojas Rain Mikser (Talino universitetas).