Sveikiname dr. Rūtą Petkutę 2022m. balandžio 11 d. sėkmingai apgynus daktaro disertaciją: The Instrumentalisation of Academic Lifeworlds, Knowledge, and Education: Lithuanian Academics’ Responses to the European Higher Education Policy of Curriculum Restructuring (Talino universitetas, Socialiniai mokslai, Edukologija, mokslinio darbo vadovai – Ivor Goodon, profesorius Tero Henrik Autio (Tamperės universitetas) ir vyresnysis mokslo darbuotojas Rain Mikser (Talino universitetas) ir įgijus  socialinių mokslų edukologijos krypties daktaro laipsnį.

Kviečiame susipažinti su disertacija Talino universiteto skaitmeninėje bibliotekoje  ETERA.

Žemiau pateikiame jos anotaciją.

Disertacijoje nagrinėjama šių reformų reikšmė akademiniam gyvenimui, žinioms ir švietimui Lietuvos kultūriniame kontekste.  Pasitelkia sociologinė perspektyva, kad suprasti, kaip kintantis platesnis socialinis kontekstas formuoja akademinių žinių ir išsilavinimo vaidmenį visuomenėje.Bolonijos inicijuotos reformos Europoje reiškia problemišką kultūrinį poslinkį nuo žemyninio universiteto, kaip įvairių žinių gavimo vietos, idėjos link instrumentiškio angloamerikietiško universiteto kaip iš karto pritaikomų žinių šaltinio sampratos.
Universiteto akademikai linkę neįtraukti pokyčių ir įgyvendinti juos tik „popieriuje“.To užslėpto pasipriešinimo priežastis yra ta, kad akademikai į restruktūrizaciją žiūri ne kaip į edukacinį, o kaip iš išorės numatytą ekonominį projektą, nukreipiantį akademinį gyvenimą, žinias ir švietimą instrumentinių tikslų link.

Oponentai – doc. Antti Saari (Tamperės universitetas) ir prof. Liudmila Rupšienė (Klaipėdos universitetas).