Sveikiname dr. Robertą Leščinskij tapus IKT ir Edukacijos tinklo pirmininku ir LETA valdybos nariu.

Linkime  kūrybinių įdėjų  ir neišsenkančių įkvėpimo šaltinių!

Vilniaus TECH universiteto Kūrybinių industrijų fakultete Roberto kelias prasidėjo prieš beveik 10 metų, kai  apsigynė magistro darbą.  Tas gynimas pavyko šauniai ir  Robertas gavo premiją  už geriausią magistro darbą. Tuo metu jis gavo pasiūlymą išbandyti jėgas universitete, nor jau turėjo   nemažą pedagoginę patirtį mokykloje.  Robertas aktyviai stengėsi įsitraukti ir į kitas veiklas fakultete, ypač susijusias su studijomis. Kadangi labai domėjosi aktyviais ir į studentą orientuotais mokymosi metodais, pradėjo dalintis gerąja patirtimi su katedros kolegomis, o vėliau ir su fakulteto kolegomis tiek per Edukacinių kompetencijų grupės (EKG) veiklas, tiek ir atskirai konsultuojant dėstytojus studijų klausimais, dalijantis žiniomis, įgytomis mokymuose, kuriuose dalyvavo reguliariai. Dabar Robertas dirba Kūrybinių industrijų fakulteto (KIF) studijų prodekanu.