Sveikiname dr.  Ritą Misiulienę  sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Mokymosi duomenų analizė, kaip metakognityvinis įrankis, technologijomis grindžiamoje mokymo(-si) aplinkoje (mokslinė vadovė – prof. dr. Airina Volungevičienė (Vytauto Didžiojo universitetas,  socialiniai mokslai, edukologija, S 007), ir įgyjus socialinių mokslų edukologijos krypties daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti  Vytauto Didžiojo universiteto,  Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekose, o žemiau pateikiame trumpą jos anotaciją.

Šio mokslinio tyrimo tikslas – išsiaiškinti ir įvertinti mokymosi duomenų analizės, kaip metakognityvinio įrankio, panaudojamumą tobulinant studijų dalyko turinį bei tobulinant mokymo ir mokymosi procesą technologijomis grindžiamoje mokymosi aplinkoje. Dėmesys mokymosi duomenų analizei atvėrė visiškai naują švietimo tyrimų sritį ir suteikė galimybę persvarstyti, kaip tokio pobūdžio analizė gali padėti gerinti studijų dalyko turinį bei tobulinti mokymo ir mokymosi procesą technologijomis grindžiamoje mokymosi aplinkoje. Metakognityvinės veiklos, sukurtos technologijomis grindžiamoje mokymosi aplinkoje, atsižvelgiant į mokymosi duomenų analizės duomenis, padeda dėstytojams geriau reflektuoti apie mokymo ir mokymosi procesą, studijų dalyko turinį, besimokančiųjų rezultatus ir lemia efektyvesnius dėstytojų sprendimus, susijusius su studijų dalyko tobulinimu. Tyrimas parodė, kaip dėstytojai naudoja mokymosi duomenų analizę, kad geriau suprastų besimokančiųjų elgseną mokymo ir mokymosi proceso metu, o taip pat, siekdami patobulinti studijų dalyko turinį bei mokymo ir mokymosi procesą, kas rodo mokymosi duomenų analizės kaip gilesnio mokymosi proceso supratimą.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas – prof. dr. Lina Kaminskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007).doc. dr. Aušra Rutkienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007),prof. dr. Nijolė Burkšaitienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007),prof. dr. Liudmila Rupšienė (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007),prof. dr. Costa Nilza Maria Vilhena da Nunes (Aveiro universitetas, Portugalija, socialiniai mokslai, edukologija S 007).