Sveikiname dr. Marių Šadauską Vytauto Didžiojo universitete  sėkmingai apgynus daktaro disertaciją ,,Atvirųjų švietimo išteklių integravimas į universiteto studijų turinį” (mokslinė vadovė -prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Edukologija 007), ir įgyjus socialinių mokslų edukologijos krypties daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti  Vytauto  Didžiojo universiteto, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekose,  o žemiau pateikiame trumpą jos anotaciją.

Šiame darbe, analizuojant skaitmeninės visuomenės poreikius, aptarti atvirosios studijų aplinkos bruožai ir sąlygos, reikalingos atvirųjų švietimo išteklių (AŠI) integracijai į universiteto studijų turinį. Skaitmeninės visuomenės poreikis universiteto studijų turinio atvėrimui pirmiausia susijęs su poreikiu kurti ir naudoti atvirąsias studijų aplinkas, kurios leistų mokytis patogiu laiku ir būdu, pasiekti mokymosi medžiagą iš bet kurios vietos, prie mokymosi aplinkos jungtis iš skirtingų įrenginių.
AŠI yra reikalingi ir naudingi studijų procesui. Tyrimo metu analizuota, kaip universiteto dėstytojai integruoja AŠI į universiteto studijų turinį, taip pat išsiaiškinta, kad AŠI kūrimui ir integravimui į dėstomus dalykus reikalingi kokybiški, funkcionalūs ir patogūs įrankiai.
Darbe aptartos universiteto dėstytojų nuostatos ir gebėjimai kurti ir integruoti AŠI į universiteto studijų turinį.
Tyrimo metu išsiaiškinta, kaip AŠI integracija lemia studijų turinio kaitą, kuri susijusi su platesniu studijų atvėrimu ir dalijimusi; mokymosi aplinkos pritaikymu; studijų turinio ir išteklių inventorizavimu; atskirų studijų dalykų turinio planavimu; dėstytojų ir studentų sąveika, kuriant bendrą studijų turinį.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas- prof. dr. Genutė Gedvilienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007).prof. dr. Sigitas Daukilas (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007),prof. dr. Nijolė Burkšaitienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007),prof. dr. Irena Žemaitaitytė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007),prof. dr. Costa Nilza Maria Vilhena da Nunes (Aveiro universitetas, Portugalija, socialiniai mokslai, edukologija S 007).