[:lt]

Sveikiname dr. Lolitą Dudėnienę Lietuvos sporto universitete sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Didelio meistriškumo dziudo sportininkių treniravimo valdymas (vad. prof. habil. dr. Antanas Skarbalius) ir įgyjus socialinių mokslų edukologijos krypties daktaro laipsnį.

Su disertacijos santrauka galima susipažinti čia (Didelio meistriškumo dziudo sportininkių treniravimo valdymas), o žemiau pateikiame trumpą jos anotaciją.

Sėkmingą sportininkų dalyvavimą varžybose lemia tinkamas jų parengtumas, kuris priklauso nuo treniravimo programos. Veiksmingas sportininkų treniravimo valdymas priklauso nuo rengimo ir parengtumo modelių sąveikos ir tik uždara sportininkų treniravimo valdymo sistema, grindžiama grįžtamuoju ryšiu, gali užtikrinti kryptingą treniravimo valdymą, kad geriausius rezultatus sportininkai pasiektų per svarbiausias varžybas, todėl būtina tinkamai sudaryti treniravimo programą, atitinkančią sportininkų parengtumą ir parengti individualų varžybinės veiklos modelį – numatyti krūvių dydžius, rengimo turinį, intensyvumą ir viską suskirstyti atitinkamais sportininkų rengimo tarpsniais.[:]