Sveikiname dr.  Liną Bairašauskienę  Klaipėdos universitete  sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Mokyklų vadovių profesinės tapatybės konstravimas daugialypių edukacinių sąveikų metu ( mokslinė vadovė – prof. dr. Liudmila Rupšienė (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, mokslinis konsultantas prof. dr. David Bloome (Ohajo valstybinis universitetas,  JAV, socialiniai mokslai, edukologija, S 007), ir įgyjus socialinių mokslų edukologijos krypties daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti  Vytauto Didžiojo universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Klaipėdos universiteto ir Vilniaus universiteto bibliotekose. 
Su disertacija galima susipažinti ir adresu: https://www.ku.lt/mokslas/doktorantura/ginamos-apgintos-disertacijos,  o  žemiau pateikiame trumpą jos anotaciją.

Disertacijoje „Mokyklų vadovių profesinės tapatybės konstravimas daugialypių edukacinių sąveikų metu“ siekiama įnešti naujų įžvalgų apie vidinę švietimo vadybos kultūrą, koncentruojantis į žmogaus teisių ir lygybės užtikrinimo problemą per moterų (ne)vertinimą švietimo vadybinėse pozicijose. Disertacinis tyrimas atskleidžia, kaip mokyklų vadovės konstruoja profesinę tapatybę daugialypėse edukacinėse sąveikose, kokie yra šio proceso dėsningumai ir ypatumai. Disertacijoje taikoma interakcinės etnografijos epistemologija atskleidžia mokyklos vadovo gebėjimo būti tiek aktyviu, tiek pasyviu švietimo vadybos kultūrinės grupės lyderiu svarbą. Pasyvioji pusė reikšminga tuo, kad skatina savarankišką švietimo vadybos lauko dinamiką, užtikrina vietinės kultūros puoselėjimą ir tęstinumą. Aktyvioji lyderystė, pasireiškianti tikslingais veiksmais, įgalina kaitos, pasipriešinimo stereotipams, galios ir hierarchijos virsmo procesus nukreipti į vietinės kultūros permąstymą, refleksijos organizavimą bei yra reikšminga tuo, kad padeda išlaikyti darnų ir nuoseklų profesinės tapatybės konstravimo procesą veikiant skirtingoms edukacinėms sąveikoms, skatina permąstyti įvairialypių socialinių akistatų patirtis bei leidžia įgyti naują žinojimą.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas- prof. dr. Rūta Girdzijauskienė (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007)prof. dr. Laurie Katz (Ohajo valstybinis universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007)prof. dr. Natalija Mažeikienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007)prof. dr. Inga Minelgaitė (Islandijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003)doc. dr. Audra Skukauskaitė (Floridos centrinis universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007)