Sveikiname dr.  Jurgitą Tuitaitę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Būsimų gydytojų profesinio tapatumo formavimasis: paciento ir gydytojo ugdomoji sąveika taikant naratyvinę mediciną (mokslinė vadovė – prof. habil. dr. Vilma Žydžiūnaitė (Vytauto Didžiojo universitetas,  socialiniai mokslai, edukologija, S 007), ir įgyjus socialinių mokslų edukologijos krypties daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus universiteto, Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekose.

Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11, Akademija, Kauno raj.

Žemiau pateikiame trumpą jos anotaciją.

Disertaciniu darbu siekta suformuoti grindžiamąja teoriją apie būsimų gydytojų profesinio tapatumo formavimąsi paciento ir būsimo gydytojo sąveikų kontekste taikant naratyvinę mediciną. Būsimųjų gydytojų ir pacientų ugdomoji sąveika suprantama kaip unikalus socialinis fenomenas kuris tiriamas per subjektyvias būsimų gydytojų ir pacientų patirtines koncepcijas, o remiantis naratyvine medicina dėmesys skiriamas pasakojimui, kuris yra kontekstualus ir asmeniškas, padedantis gydytojui pamatyti ligą per autentiškumą, o ne per tipiškumą. Remiantis konstruktyvistinės grindžiamosios teorijos tyrimo strategija, sukonstruota grindžiamoji “Atsivėrimo” teorija paaiškina, kaip būsimi gydytojai mokosi reflektuodami paciento ir būsimo gydytojo sąveikos metu. Pacientai, sergantys epilepsija, nuolat mokosi pasakoti gydytojui apie savo ligą. Tai nenutrūkstamas procesas, nes keičiant gydymą, gyvenimo būdą keičiasi ir informacijos poreikis. Būsimo gydytojo profesinio tapatumo formavimas – tai dinamiškas procesas, kuris pasirinkus siekti būti profesionaliu gydytoju formuojamas nuolat. Atsiveriant sau ir kitam bei reflektuojant. Konstruojamas reflektyvus mokymosi procesas vykstantis vertikalia ir horizontalia kryptimis padeda mokytis konstruoti dialoginius santykius bei siekti diadinio reflektyviojo mokymosi profesionalaus gydytojo ir paciento sąveikos metu.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas- prof. dr. Remigijus Bubnys (Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, socialiniai mokslai, edukologija, S 007),
doc. dr. Elgė Stasiūnaitienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007),
doc. dr. Ilona Tandzegolskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007),
prof. dr. Darius Leskauskas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, medicina, M 001),
doc. dr. Tomas Butvilas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007).