Sveikiname dr. Iloną Dobrovolskytę,  Vilniaus  universiteto Švietimo akademijoje, sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimą, bendrųjų fizinių darbinių gebėjimų ir vykdomosios funkcijos sąveika ((Mokslinė vadovė – prof. dr. Ingrida Baranauskienė (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007). Mokslinis konsultantas – prof. habil. dr. Albertas Skurvydas (Vytauto Didžiojo universitetas, gamtos mokslai, biologija – N 010)) ir įgyjus socialinių mokslų edukologijos krypties daktaro laipsnį.

Su disertacijos santrauka galima susipažinti adresu: https://is.vu.lt/pls/pub/ivykiai.ivykiai_prd?p_name=8005A770EF8272FFE405DE2F9895E894/DOBROVOLSKYTE%20Ilona.pdf , o žemiau pateikiame trumpą jos anotaciją.

Jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimą, fizinis pajėgumas yra žemas, vykdomosios funkcijos turi specifinių bruožų, tačiau profesiniame mokyme šiems veiksniams neskiriama pakankamai dėmesio. Dažnai tai yra viena iš jaunuolių įsidarbinimo ir išsilaikymo darbo vietoje problemų, todėl fiziniam pajėgumui profesiniame mokyme turėtų būti skiriamas kur kas didesnis dėmesys. Taip pat dauguma jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimą, įsidarbina į fizinės jėgos reikalaujantį darbą. Tyrimo tikslas – ištirti profesinės mokyklos jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimą (nežymų ir vidutinį), bendrųjų fizinių darbinių gebėjimų ir vykdomosios funkcijos sąveiką bei parengti įrodymais grįstą integruotą fizinių darbinių gebėjimų lavinimo programą, skirtą lavinti bendriesiems fiziniams gebėjimams, psichomotorinei reakcijai ir vykdomajai funkcijai. Vadovaujantis gautais tyrimo rezultatais parengta ir praktiškai patikrinta integruota fizinių darbinių gebėjimų lavinimo programa, įvertintas programos poveikis. Apibendrinant galime teigti, kad integruota bendrųjų fizinių darbinių gebėjimų lavinimo programa turi didelį poveikį jaunuolių, fizinių darbinių gebėjimų ir vykdomosios funkcijos ugdymui. Programa turi apimti fizinius pratimus, kurie lavina ne tik kūno raumenų jėgą ir ištvermę, bet ir kūno judesių reakcijos greitį, plaštakų miklumą (psichomotorines funkcijas), įtraukiami dvigubos užduoties pratimai stimuliuojant kognityvines funkcijas.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas- prof. habil. dr. Vytautas Gudonis (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),doc. dr. Irina Klizienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),prof. dr. Velta Lubkina (Rezeknės technologijos akademija, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),prof. dr. Diana Rėklaitienė (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),prof. habil. dr. Vilija Targamadzė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007).