Sveikiname Giedrę Sujetaitę-Volungevičienę  sėkmingai apgynus disertaciją Vaikų ankstyvosios emocinės reguliacijos formavimasis žaidybinėje veikloje ( Edukologija,  S 007, mokslinė vadovė doc. dr. Milda Brėdikytė) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį. 

Žemiau pateikiame jos trumpą santrauką: 

Daktaro disertacijoje “Vaikų ankstyvosios emocinės reguliacijos formavimasis žaidybinėje veikloje“ mikroanalizės lygmeniu analizuojama vaiko emocinės savireguliacijos formavimasis nuo kolektyvinių link individualių formų. Pasirinkti stebėjimo ir analizės vieneto elementai leidžia detalizuoti, kuo turi pasižymėti žaidybinė veikla, kolektyviai modeliuojama suaugusiųjų ir palaipsniui plėtojama vaikų savarankiškame žaidime. Darbe analizuojamas individualus vaiko emocinio į(si)traukimo į žaidimą procesas. Atskleidžiama, kad žaidimo šerdis yra nuolatinė emocinių reakcijų kaita (bangavimas). Žaidimo metu kiekvienas žaidėjas per savo vaidmenį siekia reguliuoti savo ir kito žaidėjo emocines reakcijas. Darbe nuosekliai analizuojama kokybinė žaidybinės veiklos kaita, per kurią skleidžiasi aukštesniųjų psichinių emocinės reguliacijos funkcijų integracijos procesas. Eksperimentinis genetinis metodas leidžia fiksuoti šį laipsnišką emocinio įsitraukimo procesą nuo pasidalyto įsitraukimo drauge su suaugusiuoju (jam padedant), prie vis savarankiškesnio įsitraukimo į sudėtingas dramatiškas žaidybines situacijas, patiriamas su kitais vaikais ir reikalaujančias emocijų reguliavimo ir tarpusavio koordinavimo. Tyrimas atskleidžia, kad bendrai suaugusiųjų ir vaikų konstruojama žaidybinė veikla veikia kaip vaiko emocinės savireguliacijos ugdymo modelis.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas– Prof. dr. Lina Kaminskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007)
Prof. dr. Ona Monkevičienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007)
Prof. dr. Rūta Girdzijauskienė (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007)
Prof. dr. Remigijus Bubnys (Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, socialiniai mokslai, edukologija S 007)
Prof. dr. Marilyn Fleer (Monash University (Australia), Faculty of Education, School of Educational Psychology and Counselling).