Sveikiname dr.  Birutę Vitytę  sėkmingai apgynus daktaro disertaciją LIBERTÉ vs SECURITÉ ir AUTOCRATIE: Grindžiamoji teorija apie stereotipizavimą kaip skaitmeniniais žaidimais grindžiamo vizualiųjų menų mokymosi iššūkį  (Vytauto Didžiojo universitetas, Socialiniai mokslai, Edukologija, S 007, Mokslinio darbo vadovė – prof. dr. Ona Monkevičienė), ir įgyjus socialinių mokslų edukologijos krypties daktaro laipsnį.

 

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto,Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus universiteto bei Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekose.

Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11, Akademija, Kauno raj.

Žemiau pateikiame  trumpą jos anotaciją.

Daktaro disertacijoje „LIBERTÉ vs SECURITÉ ir AUTOCRATIE: Grindžiamoji teorija apie stereotipizavimą kaip skaitmeniniais žaidimais grindžiamo vizualiųjų menų mokymosi iššūkį“ tyrinėjama skaitmeniniais žaidimais grindžiama vizualiųjų menų edukacija. Grindžiamosios teorijos metodologija iškelia tyrimo dalyvių (skaitmeninių žaidimų žaidėjų) matomą vizualiųjų menų edukacijos rūpestį – skaitmeninių žaidimų stereotipizavimą, sudarantį prielaidas iš švietimo sistemos išstumti šių žaidimų žaidėjus. Disertacinis tyrimas atskleidžia specifinius procesus ir elgesio strategijas, kuriomis žaidėjai sprenčia šį stereotipizavimo rūpestį. Iškilę netipiniai konceptai liberté, securité ir autocratie atskleidžia kitokias skaitmeninio žaidimo savybių prasmes ir reikšmes žaidžėjams, jų subgrupės unikalų elgesį, jo prasmę ir pasekmes, siekiant pozityvesnio šio žaidimo kaip reiškinio interpretavimo. Securité procesai atskleidžia, kad tam tikrų skaitmeninio žaidimo savybių eliminavimas, siekiant žaidimą padaryti saugų ir pozityvų, neįveikia stereotipizavimo. Liberté procesai (išsilaisvinimas, įsigalinimas, pozicionavimas, lobizmas) – tarpininkai, padedantys išspręsti stereotipizavimo problemą. Autocratie įvardija dominavimu, galia be autoriteto ir standartizavimu grindžiamą mokyklos sistemą kaip atstumiančią žaidėjus ir trukdančią spręsti stereotipizavimą. Teorijoje išryškėja ir specifinis skaitmeninių žaidimų meninio turinio vaidmuo reinterpretuojant neigiamai vertintas skaitmeninio žaidimo savybes į vertinamas pozityviai.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkėprof. dr. Vilma Žydžiūnaitė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007).
Nariai: 
prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
prof. dr. Rūta Girdzijauskienė (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
doc. dr. Judita Kasperiūnienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
prof. dr. Linda Daniela (University of Latvia, socialiniai mokslai, edukologija S 007).