[:lt]

Sveikiname dr. Audingą Kniubaitę Lietuvos sporto universitete sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Didelio meistriškumo rankininkių treniravimo modeliavimas (vad. prof. habil. dr. Antanas Skarbalius) ir įgyjus socialinių mokslų edukologijos krypties daktaro laipsnį.

Su disertacijos santrauka anglų kalba galima susipažinti čia (Modeling of coaching in high-performance female handball players), o žemiau pateikiame trumpą jos anotaciją lietuvių kalba.

Sportininkų treniravimas yra daugiaplanis vyksmas, neatsiejamai reikalaujantis taikyti bendruosius sistemos valdymo, treniravimo modeliavimo bei valdymo technologinius principus. Tačiau ar panašios trukmės treniravimo programa galėtų užtikrinti didelio meistriškumo rankininkių pasirengimą sporto sezonui mokslo tyrimais neatskleista. Kita problema yra kaip išlaikyti rankininkų parengtumą beveik 10 mėnesių trunkančio varžybų laikotarpio metu, nes dėl žaidėjų judamųjų gebėjimų blogėjimo vyksta ir neišvengiami detreniruotumo procesai – tai yra blogėjantis parengtumas). Dėl šios priežasties parengtumui atgauti yra taikomos retreniruotumo programos. Vykstantys detreniruotumo procesai kelia dar dvi kitas problemas: 1) kada ir kokius taikyti retreniruotumo modelius siekiant atgauti parengtumo lygį; 2) kokie detreniruotumo ir retreniruotumo modeliai ir jų kaita leistų sportininkams aukščiausią parengtumą pasiekti kelis ar net keliolika kartų per sezoną. Išspręsti tokias sportininkų treniravimo kompleksines problemas galima tik taikant sportininkų treniravimo kompleksinį valdymą.[:]