Sveikiname dr. Agnę Dianą Liubertaitę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Inovatyvus organizacinis ugdymas(is), įgyvendinant mokyklų tinklaveiką: procesai, dalyviai, kompetencijos (mokslinė vadovė – prof. Giedrė Kvieskienė (Vytauto Didžiojo universitetas,  socialiniai mokslai, edukologija, S 007), mokslinė vadovė – prof. habil. dr. Vilma Žydžiūnaitė (Vytauto Didžiojo universitetas,  socialiniai mokslai, edukologija, S 007), ir įgyjus socialinių mokslų edukologijos krypties daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo, Klaipėdos universiteto,Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus universiteto bei Lietuvos Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekose.

Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11, Akademija, Kauno raj.

Žemiau pateikiame trumpą jos anotaciją.

Inovatyvus organizacinis ugdymas(is) dažniausiai suprantamas tik kaip nuotolinio mokymo, technologijų tobulinimas, gerinantis ugdymo ir ugdymo(si) kokybę. Inovacijų ir interaktyvių metodų, naudojamų švietimo įstaigose, įvairovė patvirtina, kad švietimo institucijos ir mokytojai, mokyklų vadovai keičia ne tik tai, ko vaikai mokosi, bet ir tai, kaip ir kokiose aplinkose jie mokosi, kaip panaudojama socialinės partnerystės, tinklaveikos patirtis. Inovatyvios mokyklos keičia ne tik edukacines aplinkas, tačiau ieško būdų, kaip Z ar Alfa kartos vaikams perteikti žinias ir formuoti jų vertybes, ieško interaktyvių mokymo formų ar mokymų metodų. Šiame darbe yra naudojamas mišrus tyrimo metodas, kuomet naudojami ir kiekybinis, ir kokybinis tyrimo metodas. Pirmasis tyrimo etapas remiasi kiekybiniais duomenimis, kuriais siekta atsirinkti edukacinėms inovacijoms geriausiai atstovaujančias mokyklas. Antrasis etapas buvo atliekamas pasitelkiant kokybinę turinio analizę. Duomenų rinkimo metodas – pusiau struktūruotas interviu. Empirinio tyrimo antrojo etapo antrojoje dalyje kokybiniai duomenys analizuoti taikant analitinio hierarchinio proceso (AHP) metodą. Išvados parodė, kad kiekvienas respondentas turi unikalų supratimą apie tai, kas yra gera mokykla. Aptariant giluminius ekspertų interviu išaiškėjo, kad svarbiausiais inovatyvaus ugdymo(si) proceso bruožais ekspertai laiko kokybišką žmogiškųjų išteklių vadybą ir kompleksinių problemų sprendimą. Vien mokyklos vadovo lyderystės neužtenka. Inovatyvus organizacinis ugdymas, kurio svarbiausi bruožai yra žmogiškųjų išteklių vadyba ir kompleksinių problemų sprendimas, reikalauja pasidalytosios tinklinės lyderystės.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas- prof. dr. Lina Kaminskienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, socialiniai mokslai, edukologija S 007).
prof. dr. Ona Monkevičienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
prof. habil. dr. Rimantas Želvys (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
prof. dr. Airina Volungevičienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
prof. dr. Ilze Ivanova (Latvijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007).