Sveikiname  daktarę Indrę Čergelytę-Podgrušienę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją: Cukriniu diabetu sergančių vaikų sveikatos kompetencijos ugdymo(si) aplinkos (Edukologija (S 007),  mokslinio  darbo vadovė  prof. dr. Vida Gudžinskienė ) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti https://www.mruni.eu/events

Žemiau pateikiame trumpą disertacijos anotaciją:

Disertacijoje „Cukriniu diabetu sergančių vaikų sveikatos kompetencijos ugdymo(si) aplinkos“ siekiama atskleisti ne tik cukriniu diabetu sergančių vaikų sveikatos kompetencijos ugdymo(si) kompleksiškumą – kaip vyksta ugdymas(is), kas organizuoja ugdymo(si) aplinkas, bet ir kokie sveikatos kompetencijos sandai yra svarbūs sergant I tipo diabetu. Šioje disertacijoje fokusuojamasi į cukriniu diabetu sergančių vaikų sveikatos kompetencijos ugdymo(si) aplinkas. Remiantis teoriniu ir empiriniu tyrimais išskirtos neformalios sveikatos kompetencijos ugdymo(si) aplinkos, aptartas jų organizavimas, aprašyti sveikatos ugdytojai ir taikomos ugdymo(si) veiklos bei metodai. Disertaciniu tyrimu pagrįstų žinių pagrindu bus galima modeliuoti sveikatos kompetencijos ugdymą(si) skirtingose aplinkose ir prisidėti prie antrinės prevencijos įgyvendinimo bei I tipo cukriniu diabetu sergančių vaikų gyvenimo kokybės gerinimo.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkė –prof. dr. Odeta Merfeldaitė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007).
prof. dr. Rūta Girdzijauskienė (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007);
prof. dr. Natalja Istomina (Vilniaus universitetas, sveikatos mokslai, slauga, M 005);
doc. dr. Alina Petrauskienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007);
doc. dr. Lolita Vilka (Rygos Stradinio universitetas, Latvijos Respublika, humanitariniai mokslai, filosofija – 01 H