LETA bendruomenė  širdingai sveikina LETA valdybos narę prof. dr. Liliją Duoblienę, tapus 2022 m. Meilės Lukšienės premijos mokslininkams laureate. Linkime neišsenkamos kūrybinės  energijos,  sveikatos, džiaugsmo ir  dar ilgai mus džiuginti puikiais atradimais.

2022 m. Meilės Lukšienės  premija skirta  prof. habil. dr. Jūratei Baranovai (po mirties) ir prof. dr. Lilijai Duoblienei už darbų ciklą „Ugdymo filosofija Lietuvai: skatinant kultūrinį raštingumą ir filosofiją mokykloje (2014–2022)“ (pateikė Vilniaus universitetas).

 

Autorių aštuonerių metų tyrimų rezultatas yra gausus: jį sudaro keturios monografijos (dalis jų išleistos prestižinėse užsienio leidyklose), bendra mokomoji knyga mokytojams, bendros mokslo publikacijos tarptautiniuose mokslo leidiniuose ir atskiros mokslo publikacijos tarptautinėse kolektyvinėse monografijose (daugiau nei trys dešimtys straipsnių). Ir teoriniai darbai, ir leidiniai orientuoti į praktinį taikymą, kompleksiškai sujungti bendra tema, kur integraliai persipina  filosofija, kultūra, menas, švietimas ir mokykla.

Darbų ciklas svariai prisideda prie humanitarinių mokslų pagrindų stiprinimo Lietuvos mokykloje ir darniai dera su Meilės Lukšienės puoselėtu humanistiniu ugdymu. Prof. habil. dr. J. Baranovos ir prof. dr. L. Duoblienės darbų ciklas pasižymi originalumu ir naujumu, yra itin kompleksiškas, turi svarų taikomąjį pobūdį. Sukurta multimodalaus ugdymo ir filosofinio mokymo metodų sistema, parengti etikos ir filosofijos vadovėliai bei mokymo priemonės, kurios plačiai naudojamos Lietuvos švietimo sistemoje.

Autorių darbai išlieka pamatiniais ugdant Lietuvos mokinių filosofinį išprusimą, kultūros reiškinių refleksiją. Pažymėtina, kad tyrimų rezultatai ir jų aptartis peržengia nacionalinės mokslo bendruomenės ribas, yra plačiai pristatyti tarptautinėse publikacijose, o tai be jokios abejonės rodo jų išskirtinį aukštą mokslinį lygį.

Profesorių J. Baranovos ir L. Duoblienės pristatomi tyrimai yra tarsi atsakas įgyvendinat Meilės Lukšienės idėjas. Deja, kovidas nutraukė prof. habil. dr. Jūratės Baranovos gyvenimo giją. Sveikintina, kad prof. dr. Lilija Duoblienė ir jos kolegos tęsia šios krypties tyrimus.

Plačiau: https://www.lma.lt/news/1792/38/Skirta-2022-m-Meiles-Luksienes-premija

https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos/isrinktos-2022-m-meiles-luksienes-premijos-mokslininkams-laureates