[:lt]Sausio 31 d. įvyko LETA ir Švietimo, mokslo bei sporto ministerijos atstovų susitikimas. Susitikime dalyvavo LETA prezidentė prof.dr. Liudmila Rupšienė, vice-prezidentė doc.dr. Irena Stonkuvienė, projektinės veiklos tinklo vadovė dr. Eglė Pranckūnienė. Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją atstovavo vice-ministrė prof.dr. Jolanta Urbanovič ir Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja prof.dr. Loreta Žadeikaitė. Dalykiškoje ir bendradarbiaujančioje atmosferoje buvo aptartos LETA ir ŠMSM bendradarbiavimo gairės , numatyti konkretūs bendri 2020 metų renginiai: bendra LETA ir ŠMSM konferencija, darbinis ŠMSM atstovų ir LETA valdybos bei tinklų komitetų pasitarimas, tarptautinio PISA tyrimo informacinis-metodologinis seminaras, naujausių disertacijų pristatymas ŠMSM, kt.[:]