2023 metų sausio 9 dieną XX Edukacijos forumo pagrindu Švietimo naujienuose paskelbtas straipsnis ,,Jaunųjų edukologų akiratyje – ugdymo realybė ir praktiniai sprendimai”. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija surengė XX edukacijos forumą „Atskleista ugdymo realybė ir praktiniai sprendimai ateičiai“. Ugdymo mokslų specialistus, tyrėjus, doktorantus, bendrojo ugdymo ir aukštųjų mokyklų, švietimo ir mokslo politikos atstovus, analitikus, visus, kuriems rūpi aktualūs švietimo politikos ir ugdymo pokyčiai, edukacijos tyrimų kokybės klausimai, sukvietęs renginys šįsyk buvo skirtas 2022 m. apgintoms edukologijos krypties daktaro disertacijoms ir podoktorantūros tyrimams pristatyti. 

 

Pasak prof. dr. L. Rupšienės, 2022 m. Lietuvoje buvo apginta 15 edukologijos daktaro disertacijų. Šia prasme, pasak jos, tai buvo derlingi metai. Tris daktaro disertacijas apgynė užsieniečiai, o dvylika – Lietuvos piliečiai. Forumo programa buvo sudaryta iš penkių sesijų. Buvo pristatyti šie tyrimai: dr. Aušra Kolbergytė  ,,Vadovų saviugda organizacinių pokyčių kontekste: transformuojančio ugdymosi patirtys ir sąmoningas asmeninis bei profesinis augimas“ (vadovė dr. Valdonė Indrašienė, Mykolo Romerio universiteto profesorė), dr. Sandra Kairė  Mes kylame kaip vandenynas“: besimokančio asmens santykis su ugdymu antropoceno epochoje“ (vadovė dr. Irena Stonkuvienė, Vilniaus universiteto docentė), dr. Julija Tuleikytė „Paulo Freire ir Zygmunt Bauman: edukacija kaip (de)humanizacija“ (vadovė dr. Lilija Duoblienė, Vilniaus universiteto profesorė), dr. Simona Daniutė Taikomų fonologinio sutrikimo įveikimo strategijų ir įrodymais grįstos logopedinės praktikos sąsajos“ (vadovė dr. Lina Miltenienė, Vytauto Didžiojo universiteto docentė), dr.Ingrida Mereckaitė-Kušleikė  Pradinių klasių mokinių lietuvių kalbos ir kitų dalykinių gebėjimų ugdymas taikant integruoto ugdymo modelius“ (vadovė dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė), dr. Oksana Mockaitytė-Rastenienė  Pradinių klasių mokinių matematinio samprotavimo mokymosi sistema“(vadovė dr. Vitalija Grabauskienė, Vilniaus universiteto docentė), dr. Giedrė Sujetaitė-Volungevičienė  „Vaikų ankstyvosios emocinės reguliacijos formavimasis žaidybinėje veikloje“(vadovė dr. Milda Brėdikytė, Vytauto Didžiojo universiteto docentė), dr.Tetiana Ponomarenko  „Mokytojų profesinės veikmės gyvenamoji patirtis“ (vadovė dr. Vilma Žydžiūnaitė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė), Rasa Kulevičienė ,,Sąmoningas atgręžimas į mokymąsi“: pradinių klasių mokinių įgalinimo reflektuoti apie mokymąsi lietuvių kalbos pamokose konstruktyvistinė grindžiamoji teorija“  (vadovė dr. Liudmila Rupšienė, Klaipėdos universiteto profesorė), dr. Irma Liubertienė  „Edukaciniai veiksniai, kuriantys vaikų gerovę mokykloje: mokytojų balsas“ (vadovas dr. Sergejus Neifachas, Vytauto Didžiojo universiteto docentas), dr. Vaiva Balčiūnienė  „Studentų kūno vaizdas ir edukacinės jo koregavimo galimybės“ (vadovė dr. Rasa Jankauskienė, Lietuvos sporto universiteto profesorė), dr. Birutė Vytytė  „Liberté vs securité ir autocratiegrindžiamoji teorija apie stereotipizavimą  kaip skaitmeniniais žaidimais grindžiamo vizualiųjų menų mokymosi iššūkį“ (vadovė dr. Ona Monkevičienė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė), dr. Rasa Mikalonytė  „Integralus žaidimų sumažintame aikštės plote metodologijos poveikis jaunųjų rankininkių rengimui: fizinių ir techninių gebėjimų orientavimas į sportinį meistriškumą“ (vadovas dr. Rūtenis Paulauskas Vytauto Didžiojo universiteto profesorius). Plačiau: https://www.svietimonaujienos.lt/jaunuju-edukologu-akiratyje-ugdymo-realybe-ir-praktiniai-sprendimai/