Š.m. balandžio 9 d. LETA Mokymosi visą gyvenimą tinklas organizavo seminarą tema „Konstruktyvizmas: kiek ir kokių požiūrių jame telpa?“. Jo tikslas – išsiaiškinti įvairius požiūrius į konstruktyvizmą, atspindėtus moksliniuose šaltiniuose, ir pabandyti išskirti pagrindinius, reikšmingus šiuolaikiniams edukologų darbams bei edukacinei praktikai,  ypač – mokymosi visą gyvenimą  bei  savivaldaus mokymosi kontekste. Seminarą vedė prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė. Kaip pastebėjo seminaro dalyviai, šis seminaras buvo ypač naudingas tiems tyrinėtojams, kurie  gilinasi į mokymosi edukacinio įgalinimo problemas ir jų sprendimus, šiems sprendimams  pasitelkdami įvairias konstruktyvizmo prieigas, tarp jų – ir konstrukcionizmą.

Seminaro skaidrės:

https://lera.lt/wp-content/uploads/2021/05/LETA-MVG-seminaro-skaidres-.pdf