2022 m. rugsėjo 22 d. 16.00-17.30 val. kviečiame į nuotolinį seminarą ,, Asmeninio gyvenimo ir karjeros derinimo problematika doktorantūroje”. Šio seminaro tikslas  – Iš arčiau susipažinti su asmeninio gyvenimo ir karjeros derinimo problematika su kuria susiduria asmenys studijuojantys doktorantūroje bei suteikti erdvę pasidalinti patarimais kaip efektyviau planuoti laiką.

Šį seminarą ves prof. dr. Natalija Mažeikienė (Projekto SPEAR tyrėja, Socialinių mokslų fakulteto profesorė) ir dokt. Laura Lapinskė (Lygių galimybių koordinatorė, projekto SPEAR tyrėja, Socialinių mokslų fakulteto lektorė). 

Lektorės kviečia doktorantūros studentus(-es) kartu diskutuoti apie asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo sampratą, pasidalinti gerosiomis praktikomis, įvardinti ir atpažinti kliūtis, kalbėtis apie galimybę derinti asmeninio gyvenimo veiklas, šeimos įsipareigojimus ir profesinę veiklą. Seminare bus pristatomos teorinės įžvalgos bei praktinės laiko planavimo, produktyvaus rašymo, resursų paskirstymo strategijos. Mokymuose bus naudojami interaktyvūs įrankiai, įtraukiantys dalyvius(-es) į diskusijas ir grupines veiklas.

Plačiau apie seminarą: https://lera.lt/wp-content/uploads/2022/09/Seminaras-doktorantams-ir-doktorantems.pdf
Registracijos nuoroda seminarui: https://mokymosiakademija.vdu.lt/mokymai/studijos/144