,,Erasmus+“ mažos apimties partnerystės tarptautinis projektas „Mokytojų ir mokslininkų tinklaveika tyrinėjimu grįstam mokymuisi“ sujungė edukologijos tyrėjų ir mokyklų potencialą įtvirtinant ugdymo praktikoje mokinių tiriamąja veiklą. Šio projekto metu Lietuvos ir Latvijos edukologijos tyrėjos, dalydamosi tyrinėjimo patirtimi, paskatino mokyklas kurti ir įgyvendinti mokymosi tyrinėjant projektus (MTP), atveriančius mokiniams naujus pažinimo horizontus. Per septynis projekto įgyvendinimo mėnesius keturios mokyklos ir septynios tyrėjos susijungė į besimokančią bendruomenę, įtraukusią 16 mokytojų ir 175 mokinius iš skirtingų socialinių ir kultūrinių kontekstų Lietuvoje ir Latvijoje.

Daugiau apie pasibaigusį projektą skaitykite publikacijoje: https://www.svietimonaujienos.lt/mokymosi-tyrinejant-projektai-tyreju-ir-mokyklu-tinklaveikos-rezultatas/