[:lt] prof. dr. Aušra KAZLAUSKIENĖ

Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė, Bendrojo ugdymo tinklo vadovė

 

2020 metais gegužės mėn. LR Švietimo, mokslo ir sporto Ministro įsakymu sudaryta atrankos komisija priėmė sprendimą dėl Bendrojo ugdymo tarybos sudėties. Pranešime pateikta informacija, kad prof. dr. Aušra KAZLAUSKIENĖ yra patvirtinta ketverių metų Tarybos kadencijai kaip Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos atstovė.

Taryba yra kolegiali valstybės švietimo savivaldos institucija, skatinanti visuomenę dalyvauti formuojant ikimokyklinio priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo, mokytojų kvalifikacijos ir profesinės raidos, mokyklų aprūpinimo politiką ir priimant sprendimus. Tarybos funkcijos:

– inicijuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo turinio kaitos darbus;

– inicijuoja mokytojų kvalifikacijos ir profesinės raidos, mokyklų aprūpinimo tobulinimo darbus;

– pritaria bendrųjų programų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir atestacijos nuostatų, bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo, švietimo aprūpinimo standartų projektams; švietimo, mokslo ir sporto ministro prašymu teikia išvadas dėl kitų teisės aktų, reglamentuojančių ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo turinį, mokytojų kvalifikaciją ir profesinę raidą, mokyklų aprūpinimą, projektų.[:]