Informuojame apie naujai paskelbtus leidinius:

Dr. Ramutės Bruzgelevičienės parengta analizė diskusijoms kuriant ir atnaujinant ugdymo turinį mokyklose „Ugdymo turinio kūrimas mokyklos lygmeniu: galimybės ir iššūkiai“

NŠA parengtas leidinys  „Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu: iššūkiai, patirtys, sprendimai“ nuosekliai  pristato 10 pavasarį vykusių  vaizdo konferencijų  medžiagą, ieškojimus ir sprendimus, kurie gali padėti ir dabar mokykloms organizuojant ugdymą karantino sąlygomis.