Europos Komisija ir Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) šiuo metu atnaujina Europos gaires dėl neformaliojo ir savaiminio mokymosi patvirtinimo. Europos gairių tikslas yra padėti politikos formuotojams ir praktikams kurti ir įgyvendinti sprendimus, kurie tarnautų asmenims jų patvirtinimo procese. Gairių tikslas yra išaiškinti įgyvendinimo sąlygas, pabrėžiant kritinius pasirinkimus, kuriuos suinteresuotosios šalys turi padaryti skirtinguose proceso etapuose.

Europos gairės pirmą kartą buvo parengtos 2009 m.<https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4054> ir priėmus Europos  Tarybos rekomendaciją, atnaujintos 2015 m<https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073>. 2012 m. rekomendacijos vertinimas<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52020SC0121>, pabrėžė gairių svarbą skatinant bendrą supratimą apie jų patvirtinimą Europoje ir palaikė tarpusavio  mokymąsi.

2021 m. atnaujintomis gairėmis siekiama, kad gairės būtų aktualios atsižvelgiant į dabartinius ir būsimus pokyčius, pvz., skaitmeniškumą,  ekologiškumą  bei „Covid-19“ pandemiją, kurie reikalauja, kad valstybės narės vis labiau išnaudotų visą savo piliečių potencialą. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi patvirtinimas yra veiksmingas mechanizmas šiems poreikiams patenkinti.

Siekiant atnaujinti gaires, buvo sukurta apklausa. Kviečiame visas suinteresuotąsias šalis atsakyti į apklausą ir pasidalinti savo nuomonėmis bei patirtimi. 

Nuoroda į apklausą: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/e3c778de-2719-143e-830c-afa67565f501