Kviečiami mokslininkus (tyrėjus), vertintojus (ekspertus), mokytojus-metodininkus ir visus suinteresuotus asmenis prisijungti prie projektų įgyvendinimo.

Šiuo metu Nacionalinė švietimo agentūra ieško darbuotojų:

PROJEKTO „SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS“ FIZINIO UGDYMO METODININKO (MOKYTOJO)

PROJEKTO „PROJEKTO „SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS“ METODININKO (MOKSLININKAS TYRĖJO)

PROJEKTO „SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS“ SKAITMENINĖS KOMPETENCIJOS METODININKO

PROJEKTO „SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS“ 1.2.1 VEIKLOS „SKAITMENINIŲ MOKYMO IŠTEKLIŲ ATNAUJINIMAS“ MATEMATIKOS, CHEMIJOS, TAUTINIŲ MAŽUMŲ, DORINIO UGDYMO SKAITMENINIŲ MOKYMO PRIEMONIŲ VERTINTOJŲ (EKSPERTŲ)

Plačiau: https://www.nsa.smm.lt/administracine-informacija/karjera