Naujausias Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos surengtas edukacijos forumas gvildeno ugdymo mokslų atstovams, tyrėjams, doktorantams, mokslo ir studijų institucijų darbuotojams, visiems, kuriems rūpi švietimo politikos ir aukštojo mokslo pokyčiai, tyrimų ir studijų kokybės klausimai, svarbias problemas ir galimus jų sprendimo būdus.
2022 -08-08   šio forumo  pagrindu išleista publikacija: Mokslas ir studijos: Lietuvos universitetai europiniame kontekste.
Straipsnis publikuotas Švietimo naujienuose ir jame pristatomos pagrindinės XVII Edukacijos forumo idėjos.