2022 m. sausio 4 d. 10.00 val. dr. Julija Tuleikytė skaitys Metų paskaitą arba Lectio prima „Išsilavinusio žmogaus lagaminas: ugnis, vanduo, žeminimas, orumas?“. 

Dr. Julija Tuleikytė yra filosofijos dėstytoja, Vilniaus universiteto jaunesnioji mokslo darbuotoja. Šiuo metu vykdo podoktorantūros stažuotę tema „Paulo Freire ir Zygmunt Bauman: edukacija kaip (de)humanizacija”. 2017 m. apsigynė disertaciją „Adiaforizacijos problema Zygmunto Baumano socialinėje filosofijoje”. 2012 m. ir 2013 m. stažavosi Baumano institute Lidso universitete Jungtinėje Karalystėje. 2006 m. kaip dėstytoja savanoriavo Namatandos mokytojų rengimo koledže Mozambike. Yra baigusi profesines pedagogines studijas, trejus metus dirbo mokytoja Lietuvos mokyklose. 

Pagrindinės akademinių interesų sritys: socialinė filosofija, kritinė pedagogika, globalizacija. 

 Prisijungimo nuoroda: https://zoom.us/j/6289736970