Švietimo, mokslo ir sporto ministerija teikia svarstyti Švietimo plėtros programos pažangos priemonės skaitmeninės švietimo transformacijos („EdTech“) projektą, pristato rodiklius, kokios skaitmeninės pažangos turime pasiekti iki 2030 metų. Pastabų ir siūlymų laukia iki kovo 4 d.

Švietimo plėtros programos pažangos priemonėje numatyta stiprinti mokytojų ir dėstytojų skaitmenines kompetencijas, sukurti naujus mokymosi šaltinius ir priemones.

Naujos skaitmeninės mokymo priemonės turėtų būti parengtos pagal atnaujintas bendrąsias programas ir prieinamos, pritaikomos įvairių poreikių mokiniams ir mokytojams, įtraukiančios, motyvuojančios ir padedančios siekti aukštesnių rezultatų.

Be to, reikalinga palaikyti, pastiprinti mokytojų kompetencijas, kad jie skaitmenines technologijas tikslingai naudotų konkrečiam dalykui mokyti, susipažintų su naujomis priemonėmis, naujais metodais ir mokėtų juos rezultatyviai panaudoti per pamokas.

Su Švietimo plėtros programos pažangos priemone ir rodikliais išsamiau galima susipažinti 
čia

Plačiau:

https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-teikti-siulymus-svietimo-pletros-programos-skaitmeninei-pazangos-priemonei.