2023 m. gruodžio 18 d. įvyko XXX Edukacijos forumas  „Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas: naujausi moksliniai atradimai ir rekomendacijos“. Pagrindinį pranešimą Mokytis padedanti vertinimo kultūra: vienos mokyklos kritinis etnografinis tyrimas“ skaitė dr. Irena Raudienė (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ugdymo programų skyriaus vedėja). XXX Edukacijos forumas buvo praturtintas ir  kitais aktualiais pranešimais: Ar pradinių klasių mokytojai gali tiksliai įvertinti mokinių pasiekimus?“ (dr. Sigita Girdzijauskienė, Vilniaus universiteto docentė; Greta Bugelytė Vilniaus Karoliniškių gimnazijos psichologė); Skirtingi mokinių pasiekimų vertinimo rodikliai: ką sako pažymių ir NMPP balų (ne)atitikimas? (dr. Rasa Erentaitė, Kauno technologijos universiteto vyr. mokslo darbuotoja); Matematikos pradinio ugdymo programa grindžiamų testų standartizavimas ir psichometrinės charakteristikos (dr. Irina Klizienė, Kauno technologijos universiteto profesorė); Kritinio mąstymo gebėjimų vertinimas matematikos pamokose (dr. Renata Kondratavičienė, Vilniaus kolegijos docentė);  Mokinių pasiekimų vertinimo tradicija ir/ar inovacija?
(dr.Arvydas Girdzijauskas, Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktorius, mokinių pasiekimų vertinimo aprašo darbo grupės narys), Mokinių (mokymosi) vertinimo paradoksai kuriant muzikos/meno mokyklą visiems (dr. Asta Krikščiūnaitė Volbikienė, Neformaliojo vaikų švietimo tyrėja (Norvegija)). 

Forumą moderavo dr. Aušra Kazlauskienė ir dr. Emilija Sakadolskienė. Visą forumo įrašą galite peržiūrėti YouTube kanale: https://youtu.be/-1SM3cvwKC4