Š.m. lapkričio 23 dieną įvyko  XXIX Edukacijos forumas ,,Kaip rengiame mokytojus neapibrėžtai ateičiai?“.  Forumo metu buvo perskaityti šie pranešimai: ,,Mokytojų rengimas globalaus švietimo akivaizdoje“ (dr. Sandra Kairė, Vilniaus universiteto docentė); ,,Mokytojas ir dirbtinis intelektas: atmesti-priimti-naudoti“ (dr. Judita Kasperiūnienė, Vytauto Didžiojo universiteto docentė); ,,Mokytojų kaip tyrėjų įgalinimas: studijų ir mokslinių tyrimų konvergencija“ (dr. Berita Simonaitienė, Kauno technologijos universiteto docentė); ,,Tarp šiandienos realybės ir ateities siekių: pedagoginės praktikos iššūkiai“ (dokt. Vaiva Juškienė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė).

,,Mokytojų bendruomenės galia: dalijimasis, mokymasis, augimas“ (dr. Eglė Pranckūnienė, programos „Renkuosi mokyti“ steigėja, Artur Adam Markevič,  programos „Renkuosi mokyti“ vadovas);  Kūrybiškas mokytojas ir kūrybinga asmenybė. Kam teikti prioritetą? (dr. Rūta Girdzijauskienė, LMTA profesorė). Po pranešimų vyko diskusija. Forumą moderavo dr. Nijolė Putrienė (l.e. Nacionalinės švietimo agentūros Pedagoginių darbuotojų departamento direktorės pareigas) ir dr. Aida Norvilienė (Klaipėdos universiteto docentė). Visą forumo įrašą galite peržiūrėti YouTube kanale: https://youtu.be/pP97HL7X6wk