Šių metų gruodžio 22 dieną  įvyko XX  Edukacijos forumas „ Atskleista ugdymo realybė ir praktiniai sprendima ateičiai“ skirtas 2022 metais apgintoms edukologijos krypties daktaro disertacijoms ir podoktorantūros tyrimams pristatyti.  Įžangos žodį tarė prof. dr. Romualdas Malinauskas (Jungtinės Lietuvos sporto, Kauno technologijos ir Vilniaus universitetų edukologijos doktorantūros komiteto pirmininkas), prof. dr.  Valdonė Indrašienė (Jungtinės Mykolo Romerio, Vilniaus ir Klaipėdos universitetų edukologijos doktorantūros komiteto pirmininkės pavaduotoja), prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė (Vytauto Didžiojo universiteto edukologijos doktorantūros komiteto pirmininkė).

Savo moksliniais  atradimais dalijosi doktorantai ir  tyrėjai, dalyvavę postdoktorantūrinėje  stažuotėje  kartu su savo vadovais.  Buvo pristatyti šie tyrimai: dr. Aušra Kolbergytė  „Vadovų saviugda organizacinių pokyčių kontekste: transformuojančio ugdymosi patirtys ir sąmoningas asmeninis bei profesinis augimas“ (vadovė dr. Valdonė Indrašienė, Mykolo Romerio universiteto profesorė), dr. Sandra Kairė  Mes kylame kaip vandenynas“: besimokančio asmens santykis su ugdymu antropoceno epochoje“ (vadovė dr. Irena Stonkuvienė, Vilniaus universiteto docentė), dr.Julija Tuleikytė „Paulo Freire ir Zygmunt Bauman: edukacija kaip (de)humanizacija“ (vadovė dr. Lilija Duoblienė, Vilniaus universiteto profesorė), dr. Simona Daniutė Taikomų fonologinio sutrikimo įveikimo strategijų ir įrodymais grįstos logopedinės praktikos sąsajos“ (vadovė dr. Lina Miltenienė, Vytauto Didžiojo universiteto docentė), dr.Ingrida Mereckaitė-Kušleikė  Pradinių klasių mokinių lietuvių kalbos ir kitų dalykinių gebėjimų ugdymas taikant integruoto ugdymo modelius“ (vadovė dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė), dr. Oksana Mockaitytė-Rastenienė  Pradinių klasių mokinių matematinio samprotavimo mokymosi sistema“(vadovė dr. Vitalija Grabauskienė, Vilniaus universiteto docentė), dr. Giedrė Sujetaitė-Volungevičienė  „Vaikų ankstyvosios emocinės reguliacijos formavimasis žaidybinėje veikloje“(vadovė dr. Milda Brėdikytė, Vytauto Didžiojo universiteto docentė), dr.Tetiana Ponomarenko  „Mokytojų profesinės veikmės gyvenamoji patirtis“ (vadovė dr. Vilma Žydžiūnaitė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė), Rasa Kulevičienė ,,Sąmoningas atgręžimas į mokymąsi“: pradinių klasių mokinių įgalinimo reflektuoti apie mokymąsi lietuvių kalbos pamokose konstruktyvistinė grindžiamoji teorija“ (disertacija ginama 2022 12 28) (vadovė dr. Liudmila Rupšienė, Klaipėdos universiteto profesorė), dr. Irma Liubertienė  „Edukaciniai veiksniai, kuriantys vaikų gerovę mokykloje: mokytojų balsas“ (vadovas dr. Sergejus Neifachas, Vytauto Didžiojo universiteto docentas), dr. Vaiva Balčiūnienė  „Studentų kūno vaizdas ir edukacinės jo koregavimo galimybės“ (vadovė dr. Rasa Jankauskienė, Lietuvos sporto universiteto profesorė), dr. Birutė Vytytė  „Liberté vs securité ir autocratiegrindžiamoji teorija apie stereotipizavimą  kaip skaitmeniniais žaidimais grindžiamo vizualiųjų menų mokymosi iššūkį“ (vadovė dr. Ona Monkevičienė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė), dr. Rasa Mikalonytė  „Integralus žaidimų sumažintame aikštės plote metodologijos poveikis jaunųjų rankininkių rengimui: fizinių ir techninių gebėjimų orientavimas į sportinį meistriškumą“ (vadovas dr. Rūtenis Paulauskas Vytauto Didžiojo universiteto profesorius), Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą moderavo: dr. Eglė Pranckūnienė (Klaipėdos universiteto mokslo darbuotoja),dr. Lina Bairašauskienė ( Mykolo Romerio universiteto lektorė), dr. Odeta Merfeldaitė (Mykolo Romerio universiteto profesorė), dr. Auksė Petruškevičiūtė (Vytauto Didžiojo universiteto docentė), dr.Irena Stonkuvienė (Vilniaus universiteto docentė), dr. Daiva Penkauskienė, Mykolo Romerio universiteto docentė), dr. Raimonda Brunevičiūtė (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorė), dr. Rita Petkevičienė (Vilniaus universiteto docentė), dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė (Vytauto Didžiojo universiteto profesorė), prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Visą forumo įrašą galite peržiūrėti Youtube platformoje adresu: https://www.youtube.com/watch?v=oi81kIN6JSI