Š.m. balandžio 4 d. įvyko visuotinis Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) narių susirinkimas.

Darbotvarkėje buvo svarstyti šie klausimai:

  1. Dėl LETA finansinių ataskaitų rinkinio už 2022 metus patvirtinimo;
  2. Dėl LETA veiklų 2022 ir 2023 metais;
  3. Dėl LETA valdybos nario išrinkimo;
  4. Dėl LETA įstatų keitimo. 

Primename, kad dar vyksta balsavimas aktualiais LETA klausimais. LETA nariams  išsiųsti laiškai su prisijungimo nuorodomis balsavimui.

Jūsų balsų laukiame iki penktadienio, balandžio 7d., 12 val. ir prašome aktyvaus balsavimo, kad būtų surinktas kvorumas ir nereikėtų pakartotinio balsavimo.

                                                                       Tikimės ir ateinančiais metais tęsti pradėtus darbus bei imtis naujų iššūkių!