Š. m. sausio 18 d. įvyko ŠMSM ir LETA organizuotas renginys ,,Edukologija Lietuvai: 2023 m. apgintų daktaro disertacijų pristatymas“. Sveikinimo žodį tarė ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė (video įrašas: https://lera.lt/leta_files/2024/01/2024-01-17%20EDU_final.mp4), Švietimo mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas, Jungtinio Vilniaus universiteto, Klaipėdos universiteto ir Mykolo Romerio universiteto edukologijos doktorantūros konsorciumo komiteto pirmininkė prof. dr. Lilija Duoblienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos kanclerė prof. dr. Lina Kaminskienė. Savo naujausiais atradimais dalinosi 2023 m. apsigynę mokslo daktarai ir studijavę post-doktorantūroje (renginio programa čia: https://lera.lt/wp-content/uploads/2024/01/SMSM_kvietimas.pdf). Renginį moderavo Agnė Liucilė Grickevičė (ŠMSMS ministro patarėja), prof. dr. Liudmila Rupšienė (LETA prezidentė), dr. Jolanta Navickaitė (ŠMSM Ugdymo departamento direktorė), prof. dr. Lina Kaminskienė (LETA viceprezidentė), dr. Agnė Kudarauskienė (ŠMSM viceministrė), dr. Eglė Pranckūnienė (LETA viceprezidentė). Visi pristatyti tyrimai atliepę šių dienų aktualijas ir buvo įdomūs. Toks Edukologinių mokslinių tyrimų lobynas tik įrodo Edukologinių tyrimų naudą mokslininkams, švietimo politikos formuotojams, praktikams, tyrėjams bei visuomenei. 

Nuotraukos Švietimo ir mokslo ministerijos.