2022 metų sausio 28 dieną įvyko mokslinė diskusija „Ugdymo teorijos atsilikimas nuo ugdymosi praktikos poreikių – ar šiandien mes pajėgūs įveikti krizę?“  profesoriaus Bronislovo Bitino 95 –tosioms gimimo metinėms paminėti. Sveikinimo žodį tarė  prof. habil. dr. Vilija Targamadzė (LRS Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja), prof. dr. Lina Kaminskienė (VDU Švietimo akademijos kanclerė). Prof. dr. Liudmila Rupšienės įžanginiu pasisakymu ,,Ugdymo teorijos atsilikimas nuo ugdymosi praktikos poreikių – ar šiandien mes pajėgūs įveikti krizę?“ buvo pradėta diskusija. 

Pirmoje diskusijos dalyje prof. dr. Irena Leliugienė skaitė pranešimą ,,Profesoriaus B. Bitino atviros aplinkai mokyklos ir socialinio ugdymo koncepcijų renovavimo aktualumas mokinių socialiniam ir bendruomeniniam ugdymui šiandieninėje mokykloje“. Pirmos dalies diskusijoje dalyvavo prof. dr. Giedrė Kvieskienė, doc. dr. Auksė Petruškevičiūtė, prof. dr. Angelė Kaušylienė, dr. Agnė Liubertaitė, dr. Edita Trečiokienė. Diskusijos dalį moderavo prof. dr. Irena Leliūgienė, doc. dr. Giedrė Misiūnienė. Antroje diskusijos dalyje prof. Habil. dr. Vilma Žydžiūnaitė skaitė pranešimą ,,Metodologinė išmintis – ne praktika, bet intelektinis įgūdis: Prof. habil. dr. Bronislovo Bitino metodologinės išminties intelektinis kapitalas“. Antros dalies diskusijoje dalyvavo doc. dr. Aušra Rutkienė, dr. Vaida Jurgilė, doc. dr. Edita Jezukevičienė. Diskusijos dalį moderavo prof.habil. dr. Vilma Žydžiūnaitė, prof. dr. Rūtenis Paulauskas. Trečioje diskusijos dalyje prof. dr. Romas Prakapas skaitė pranešimą ,,Profesoriaus Bronislovo Bitino pedagoginės diagnostikos idėjų atspindžiai šiandienos švietimo erdvėje“. Trečios dalies diskusijoje dalyvavo prof. dr. Ieva Kuginytė-Arlauskienė, prof. dr. Valdonė Indrašienė, prof. dr. Alvyra Galkienė. Diskusijos dalį moderavo prof. dr. Romas Prakapas, doc. dr. Violeta Jegelevičienė. Ketvirtoje diskusijos dalyje prof. dr. Aušra Kazlauskienė. skaitė pranešimą ,,Mokymasis iš profesoriaus Bronislovo Bitino gyvenimo sankirtose ir verpetuose“. Ketvirtos dalies diskusijoje dalyvavo prof. dr. R. Bilbokaitė, prof. dr. Ilona Klanienė, prof. P. Pečiuliauskienė, prof. dr. D. Survutaitė, doc. dr. Vaiva Grabauskienė, doc. dr. Violeta Šlekienė, prof. D. Alifanovienė. Diskusijos dalį moderavo prof. dr. Aušra Kazlauskienė, prof. dr. Teodoras Tamošiūnas. Baigiamąjį žodį tarė prof. hab. dr. Marija Barkauskaitė, prof. dr. Loreta Žadeikaitė.