2022 metų spalio 13 – 14 dienomis įvyko VI-oji LETA  Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) mokslinė konferencija ŠVIETIMO PRAKTIKA IR TYRIMAI TURBULENTINIAME PASAULYJE, kuri buvo skirta Lietuvos universiteto 100-iui pažymėti. Sveikinimo žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė, LETA prezidentė prof. dr. Lina Kaminskienė, VDU Švietimo akademijos kanclerė,  vėliau prie sveikinimų prisijungė ir Švietimo,  mokslo  ir sporto ministrė dr. Jurgita Šiugždinienė.

Pirmojoje sekcijoje ,,(NE)NUSPĖJAMA ATEITIS IR ŠVIETIMO BEI UGDYMO KAITA“ pranešimus skaitė prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (KTU) ,,Nuspėjamos ir nenuspėjamos ateities iššūkiai švietimui ir ugdymui‘‘, prof. dr. Peter Rado (Central European University) ,,Educating for Uncertainties?‘‘. Sekciją moderavo prof. dr. Jolanta Urbanovič (MRU), dr. Eglė Pranckūnienė (VšĮ Mokyklų tobulinimo centras). Antrojoje sekcijoje ,,NUO DABARTIES ŠVIETIMO RŪPESČIŲ PRIE ATEITIES PROGNOZIŲ“ pranešimus skaitė Ričardas Ališauskas (ŠMSM Strateginio planavimo skyriaus vedėjas) ,,Apie švietimo rūpesčius“, prof. dr. Lilija Duoblienė (VU) ,,Kokios Lietuvos mokyklos tikimės 2050 ir kuo vertingos futuristinės prognozės‘‘. Trečiojoje sekcijoje ,,VERTYBĖS ŠVIETIMO PRAKTIKOJE IR TYRIMUOSE: SIEKIAMYBĖS IR JŲ KAITA KRITINIŲ SOCIALINIŲ TRANSFORMACIJŲ SĄLYGOMIS“ pranešimus skaitė prof. dr. Irena Leliūgienė (MRU) ,,Vertybių ir idealų ugdymo siekiamybė Lietuvos universiteto (VDU) rektorių viešose kalbose 1922-1940 metų karinių grėsmių ir politinių konfliktų sąlygomis šalyje“. prof. dr. Natalija Mažeikienė (VDU) ,, Lyčių dimensijos integravimas į ugdymo mokslų tyrimus“.  Sekciją moderavo  prof. dr. Lilija Duoblienė (VU) ir  prof. dr. Aušra Kazlauskienė (VU ŠA). Kontaktinėje konferencijoje dalyvavo apie 100 dalyvių, plenariniai pranešimai buvo transliuojami tiesiogiai Youtube kanalu https://youtu.be/r0uKQdNNQxU.Transliaciją finansavo LMT taryba.  Plenarinius pranešimus galima peržiūrėti  bet kuriuo metu.

Antroji pranešimų diena vyko  nuotoliniu būdu  17  – oje tinklų, t.y. Aukštojo mokslo ir profesinio  mokymo tinkle, Bendrojo ugdymo tinkle, Ikimokyklinio ugdymo tinkle, Meninio ugdymo tinkle, Mokymosi visą gyvenimą tinkle, Pedagogų profesinio tobulėjimo tinkle, Pedagogų rengimo tinkle, Pradinio ugdymo tinkle, Socialinio ugdymo tinkle, Sporto edukacijos tinkle, Socialinio lytiškumo ir edukacijos tinkle, Sveikatos ir gerovės tinkle, Švietimo vadybos ir lyderystės tinkle, Tyrimų metodologijos tinkle, Ugdymo filosofijos ir švietimo politikos tinkle, Ugdymo ir Švietimo istorijos tinkle, Įtraukiojo ugdymo tinkle ir kontaktiniu būdu Edukacijos tyrėjų emeritų tinkle. Perskaityta apie 150 pranešimų, pasidalinta moksliniais atradimais,diskutuota. Ši LETA konferencija  sustiprino bendradarbiavimą tarp visų, kuriems yra artimos  mokslinės edukacinės, tyriminės, praktinės  ir kt. idėjos.