Š.m. spalio 12–13 dienomis KTU universitete įvyko VII-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos konferencija „UGDYMAS IR ŠVIETIMAS: ĮVAIROVĖS VERTĖ“ skirta Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos 25-osioms įkūrimo metinėms. Konferencija organizuota kartu su Kauno technologijos universitetu (KTU). Konferencijos pirmoji diena buvo turtinga  sveikinimais ir pranešimais. LETA asociaciją jubiliejaus proga sveikino  KTU rektorius prof. dr.  Eugenijus Valatka, prezidento patarėja prof. dr. Jolanta Urbanovič, Švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėja Agnė Liucilė Grickevičė, Seimo narys prof. dr. Artūras Žukauskas, Europos Edukacinių tyrimų asociacijos (angl.EERA) prezidentė prof. Marit Honerød Hoveid, kuri skaitė plenarinį pranešimą „Thinking Diversity in Educational Research, Re-Visting the Relationship Between Research and Practice. Pirmoji LETA prezidentė  prof. dr. Palmira Jucevičienė ir dabartinė LETA prezidentė prof. dr. Liudmila Rupšienė pristatė pranešimą Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos kelias: nuo ko pradėjome ir kur einame?“. Kviestinė pranešėja iš Centrinės Floridos universiteto prof. dr. Audra Skukauskaitė skaitė pranešimą „Edukologijos tyrimų reprezentacijų įvairovė mokslo darbuose“, prof. dr. Jonas Ruškus skaitė pranešimą „Kitoks vaikas – Lietuvos Švietimo juodoji gulbė? Transformuojančios lygybės kryptimi“, prof. dr. Arūnas Emeljanovas skaitė pranešimą „Kodėl fizinio ugdymo mokytojas, greičiausiai, gyvens ilgiau nei kitų dalykų mokytojai?“. 

Dr. Rūta Petkutė skaitė pranešimą ,,Įvairovė kaip (ne) vertybė šiandieniniame universite: Lietuvių akademikų žvilgsnis“. Po plenarinių pranešimų vyko akademinė diskusija, kurioje dalyvavo prof. dr. Marit Honerod Hoveid, prof. dr. Arūnas Emeljanovas, prof. dr.Palmira Jucevičienė, doc. dr. Ainius Lašas, dr. Rūta Petkutė, prof. dr. Liudmila Rupšienė, prof. dr. Jonas Ruškus, prof. dr. Audra Skukauskaitė ir visi  kiti konferencijos dalyviai. Plenarinę sesiją moderavo prof. dr. Lina Kaminskienė, prof. dr. Eglė Pranskūnienė, prof. dr. Raimonda Brunevičiūtė, prof. dr. Odeta Merfeldaitė, prof. dr. Rūta Girdzijauskienė, dr. Robert Lesčinskij. Plenariniai pranešimai  buvo verčiama į gestų kalbą.  

Antrąją konferencijos dieną turiningomis veiklomis pasižymėjo 15-oje tinklų. Tai Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo tinklas, Bendrojo ugdymo tinklas, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tinklas, IKT ir Edukacijos tinklas, Įtraukiojo ugdymo tinklas, Mokymosi visą gyvenimą tinklas, Pedagogų rengimo ir profesinio tobulėjimo tinklas, Pradinio ugdymo tinklas, Socialinio ugdymo tinklas, Sporto edukacijos tinklas, Sveikatos ir gerovės tinklas, Švietimo vadybos ir lyderystės tinklas, Tyrimų metodologijos tinklas, Ugdymo filosofijos ir politikos tinklas, Ugdymo ir Švietimo istorijos tinklas. Buvo perskaityti 124  žodiniai pranešimai, pristatyti 3 stendiniai pranešimai,  vyko diskusijos ir debatai.

Laikantis BDAR reikalavimų ir LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo  konferencijos metu buvo filmuojama ir fotografuojama.

LETA 2023  plenarinius pranešimus galima peržiūrėti čia: https://lera.lt/leta-2023-konferencijos-irasai/?et_fb=1&PageSpeed=off

LETA2023 konferencijos nuotraukų galeriją galima peržiūrėti čia: https://lera.lt/?page_id=17440&et_fb=1&PageSpeed=off