2021 metų spalio 8 – 9 dienomis įvyko  Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos ir Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto organizuojama V-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija „Mokslinis pilietiškumas  neapibrėžtame pasaulyje“. Konferencijoje dalyvavo apie 200 dalyvių. Spalio 8 d. plenarinius pranešimus skaitė prof. dr. Natalija Mažeikienė ,,Ar pakeisime švietimą?Socialinio aktyvizmo ir mokslo jungtys”,  doc. dr. Daiva Penkauskienė, prof. dr. Valdonė Indrašienė, doc. dr. Violeta Jegelevičienė, prof. dr. Odeta Merfeldaitė, doc. dr. Jolanta Pivorienė, doc. dr. Asta Railienė, doc. dr. Justinas Sadauskas, dr. Natalija Valavičienė ,,Kritinis mąstymas besikeičiančioje tikrovėje: aukštojo mokslo ir darbo rinkos perspektyva”,  prof. Irena Leliūgienė ,,Profesoriaus Vinco Čepinskio, tarpukario Lietuvos Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus, aktyvaus pilietiškumo raiška”, dr. Neringa Kurapkaitienė ,,Autentiškumo provokacija  neapibrėžiamoje savanorystėje”, dr.  Valentina Bereznaja – Demidenko ,,Migrantai kaip besimokantieji ,,visada ir visur”socialinių paslaugų centro misija”, doktorantė Viktorija Vaidogaitė ,,Vaikas už tvoros: pedagogai savanoriai pabėgelių stovykloje”, prof. dr. Liudmila Rupšienė ,,Pagrindinių lietuviškų edukologijos terminų painiava: palikti savieigai ar spręsti?”, prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė ,,Edukologijos mokslo terminijos žargonizavimas: nacionalinės ir akademinės terminijos santykio skaidrumas ir etiškumas”. Išklausius pranešimus vyko intensyvios diskusijos. 
Spalio 9 dieną konferencija vyko nuotoliniu būdu. Konferencijos dalyviai galėjo išklausyti pranešimus šiose sekcijose ,,Aktyvasis piliečio ugdymas ir kitos aktualijos„, ,, Socialinio ugdymo kaitos kryptys”, ,,Edukaciniai tyrimai neapibrėžtame pasaulyje: iššūkiai ir naujos galimybės”, ,,Pedagogas studijų proceso neapibrėžtumo kontekste”, ,,(Ne) pagrįsta humanizmo kritika ir revizija: ugdymo/ švietimo filosofiniai ir politiniai aspektai”, ,,Rengimasis mokytojo profesijai: pašaukimo, akademinio išsilavinimo ir profesinio statuso komponentės”, ,,Pilietiškumo ir socialinio atsakingumo ugdymo kompetencijų plėtra: profesinio tobulėjimo iššūkiai”, ,,Vadyba ir lyderystė mokymosi procesų rekonstrukcijoms: bendrojo ugdymo programų atnaujinimo kontekstas”, ,,Meninio ugdymo aktualijos ir perspektyvos”, ,,Mokslu grindžiamas įtraukios visuomenės mokytojų rengimas”, ,,Mokymasis ,,visada ir visur” įsiveikiant su problemomis kasdieninėse ir krizinėse situacijose”, ,,Fizinis ugdymas ir sportas mokinių gerovei”. Po to vyko konferencijos aptarimas, diskusijos. Kitų metų konferencija numatoma Vytauto Didžiojo universitete. 

Konferencijos nuotraukų galerija: https://lera.lt/renginiai/konferencijos/leta-konferencija_2021/konferencijos-nuotraukos/