2021 metų vasario 25 d. įvyko Edukacijos forumas,skirtas 2020 m. atliktų švietimo srities tyrimų, skirtų sprendimams dėl COVID-19 padarinių, rezultatams aptarti. Šiame forume dalyvavo virš 200 dalyvių.

Edukacijos forumo įrašą galite peržiūrėti Youtube platformoje: https://www.youtube.com/watch?v=yrIU-hx0Wms&t=3s.

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministras dr. Ramūnas Skaudžius ir Lietuvos mokslų  tarybos pirmininkas prof. Romas Baronas. Buvo išklausyti pranešimai apie atliktus švietimo srities tyrimus dėl COVID-19 padarinių: Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu (VDU); Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu(VU); Nuotolinio darbo ir mokymo proceso organizavimo modelis ir rekomendacijos ekstremaliam ir pereinamajam laikotarpiui (KTU, VGTU, VU). Baigiamąjį žodį tarė LETA prezidentė prof. dr. Liudmila Rupšienė ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vyriausioji patarėja prof. dr. Loreta Žadeikaitė.