Š.m. balandžio 28 dieną įvyko Edukacijos forumas  „Ukrainos vaikų ugdymas Lietuvoje: ieškome tyrimais grįstų sprendimų“. Įžangos žodį tarė Aistė Kairienė (Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėja švietimo, mokslo, inovacijų ir nevyriausybinių organizacijų klausimais),  prof. dr. Oksana Zabolotna (Ukrainos švietimo tyrėjų asociacijos prezidentė). Dalyvavo virš 100 dalyvių. Vyko sinchroninis vertimas lietuvių ir ukrainiečių kalbomis.

Buvo pristatyti net penki pagrindiniai pranešimai. Pirmąjį pranešimą  Mokinių iš migrantų šeimų integracijos į mokyklas modeliai: Europos šalių patirtis ir sprendimai“ skaitė  dr. Barbara Stankevič (VšĮ Švietimo tyrimų ir inovacijų instituto analitikė),  prof. dr. Jolanta Urbanovič (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos viceprezidentė, Mykolo Romerio universiteto profesorė). Antrąjį pranešimą  „Lietuvos savivaldybėse taikomi Ukrainos vaikų ugdymo organizavimo modeliai“ skaitė prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė (Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, Europos Komisijos Europos mokyklų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo inspektorė),Kristina Paulikė (Nacionalinės švietimo agentūros metodininkė), Renata Bernotienė (Vytauto Didžiojo universiteto lektorė). Trečiąjį pranešimą, „Mes įkūrėme klasę ukrainiečių vaikams: kai švietimo politikos sprendimai vejasi pilietines iniciatyvas“ skaitė sesuo Viktorija Voidogaitė (Vilniaus universiteto doktorantė), Agnė Klimčauskaitė-Janavičienė ( Lietuvos ir Ukrainos švietimiečių iniciatyvos atstovė). Ketvirtąjį pranešimą ,,Pirmasis mėnuo Lietuvos mokyklose: bėgančių nuo karo ukrainiečių vaikų išgyvenimai“skaitė dr.Aleksandra Batuchina (Klaipėdos universiteto docentė),  dr.Milda Ratkevičienė (Klaipėdos universiteto ir Kauno technologijos universiteto mokslo darbuotoja). Penktąjį pranešimą  „Ukrainiečiai vaikai Lietuvos mokyklose: kaip atliepti jų poreikius?“ skaitė Nida Poderienė (Lietuvių kalbos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja), Aurelija Tamulionienė (Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotoja). Diskusijoje  dalyvavo  Aidas Aldakauskas (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius), Laura Juozaitytė  (Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos vyriausioji patarėja), Nina Movčan (Dmitruškivskio licėjaus direktorė, Čerkaso sritis, Ukraina), dr. Karolis Žibas (integracijos ekspertas, Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra (UNHCR)). Baigiamąjį žodį tarė  prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą moderavo dokt. Vaiva Juškienė (Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė), Audronė Šuminienė (Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus patarėja). Forumą organizavo Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (angl. LERA), Lietuvos Švietimo,  mokslo  ir sporto ministerija, Ukrainos edukacinių tyrimų asociacija (agl.UERA). Forumo įrašą galite peržiūrėti Yuotube kanale adresu: https://www.youtube.com/watch?v=n3g9OFip3To

LETA forumo pagrindu publikacija Švietimo naujienose: https://www.svietimonaujienos.lt/aktualioji-edukologija-vaiku-is-ukrainos-ugdymas-lietuvoje/?fbclid=IwAR3pdLVZxRSh1zyWWHcXVlE9HDCnxbRBm-Grgk4O2VIP5-RYEW4WbIrhhRo