2022 m. kovo 31 d. įvyko XIV Edukacijos forumas „Paauglių akademiniai tikslai socialinės nelygybės kontekste: kada nepritekliai tampa vidiniais ištekliais?“. Forume dalyvavo virš 100 dalyvių. Įžangos žodį tarė dr. Rita Dukynaitė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginių programų skyriaus vyriausioji patarėja,  Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Tarptautinio penkiolikmečio tyrimo PISA valdybos narė, IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) Tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos Generalinės asamblėjos narė).

 

Pagrindinį pranešimą ,,Paauglių akademiniai tikslai socialinės nelygybės kontekste: tęstinio tyrimo „Tikslų laboratorija” rezultatai” skaitė  dr. Rasa Erentaitė (Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto vyresnioji mokslo darbuotoja, mokslo projektų „PaNel“ ir „NO-GAP“ vadovė). Diskusijoje dalyvavo  Agnė Andriuškevičienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėja bendrojo ugdymo klausimais, programos „Tūkstantmečio mokyklos“ vadovė),  prof. dr. Jonas Ruškus (Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros profesorius, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto narys),  doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė (Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedros vedėja), dr. Tadas Šarūnas (sociologas, kultūros politikos analitikas),  doc. dr. Jūratė Valuckienė (Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regionų plėtros instituto docentė, projekto „Lyderių laikas 3“ tyrėjų grupės vadovė). Baigiamąjį žodį tarė  prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė),  prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą moderavo doc. dr. Berita Simonaitienė (Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto docentė, Lietuvos edukacijos tyrimų asociacijos narė), Rolandas Kučiauskas (Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos direktorius, Bendrojo ugdymo tarybos narys). Visą forumo įrašą galite peržiūrėti Youtube kanale https://www.youtube.com/watch?v=oEKRhNmKwiY