2022 m. gegužės 26 d. įvyko XVI edukacijos forumas „Mokymasis už klasės ribų: ugdymą praturtinančios erdvės – kur slypi sėkmė?“. Dalyvavo virš 50 dalyvių. Pagrindinį pranešimą „Kuriant jungtį tarp formaliojo ir neformaliojo ugdymo: naujas mokymosi vietos konceptualizavimas“ skaitė prof. dr. Natalija Mažeikienė (Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros profesorė, EDUATOM projekto mokslinė vadovė).

Diskusijoje dalyvavo dr. Arvydas Girdzijauskas (Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktorius), Snieguolė Kavoliūnienė (Vilniaus švietimo pažangos centro EDU  VILNIUS projekto „Vilnius – atvira mokykla“ (Bloomberg) vadovė), Aušra Birietienė (Mokymosi visą gyvenimą departamento Neformalaus švietimo skyriaus vyriausioji specialistė), dokt. Genovaitė Kynė (geografijos mokytoja ekspertė, Lietuvos geografų draugijos prezidentė), dr. Nijolė Putrienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pedagogų veiklos skyriaus vedėja). Baigiamąjį žodį tare prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą moderavo doc. dr. Ilona Tandzegolskienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos vicekanclerė), dokt. Irena Raudienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja). Forumą organizavo Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija, Lietuvos Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas. Visą forumo įrašą galite peržiūrėti Youtube kanale adresu: https://www.youtube.com/watch?v=3828LSih9DI