2021m. spalio 28 d. įvyko Edukacijos forumas ,,Meninio ir kultūrinio ugdymo dialogai ateities švietimui. Kodėl mūzoms reikia advokatų“. Forume dalyvavo apie 100 dalyvių. Sveikinimo žodį tarė Ramūnas Skaudžius (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministras), prof. dr. Romas Baronas (Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas). Pagrindinį pranešimą ,,Meninio ugdymo stiprybės, ribotumai, galimybės ir iššūkiai“ skaitė dr. Rūta Girdzijauskienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademijos  profesorė, Klaipėdos universiteto vyriausioji mokslo darbuotoja, Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos prezidentė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos Meninio ugdymo tinklo narė). Diskusijoje dalyvavo dr. Darius Kuolys (Vilniaus universiteto docentas), dr. Gediminas Karoblis (Norvegijos mokslo ir technologijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto profesorius), dr. Egidijus Stancikas (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Edukologijos tyrimų instituto docentas, Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinis direktorius), Domantas Razauskas (dainų autorius ir atlikėjas, poetas, kompozitorius, radijo laidų vedėjas, atlikėjų asociacijos AGATA tarybos pirmininkas), Vytautas Juozapaitis (Profesorius, Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininkas). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė). prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą  moderavo dr. Emilija Sakadolskienė (Vytauto Didžiojo universiteto ir Vilniaus universiteto docentė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos Meninio ugdymo tinklo narė),Laima Rutkauskienė (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė). Forumo įrašą galite peržiūrėti https://www.youtube.com/channel/UCHxFzyS1l3eAxn-gXT4BHbQ.