2022 m. spalio 27 d. įvyko XVIII Edukacijos forumas ,, Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos ateitis. Kuo kliausimės: skaičiuote ar vaizduote?“. Dalyvavo apie 50 dalyvių. Pagrindinį pranešimą  „Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos ateitis. Kuo kliausimės: skaičiuote ar vaizduote?“ skaitė prof. dr. Lilija Duoblienė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto profesorė. Pranešimas parengtas pagal LMT finansuojamą projektą „Bendrojo ugdymo mokyklos futuristinės projekcijos“ (Nr. S-MIP-20-58, 2020–2022). Mokslinė grupė: L. Duoblienė (vadovė), S. Kontrimienė, J. Garbauskaitė-Jakimovska, J. Vaitekaitis.

Diskusijoje dalyvavo dr. Lina Bairašauskienė (Vilniaus Maironio progimnazijos direktorė),  dr.  Nerija Putinaitė (Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentė),  prof. dr. Natalija Mažeikienė (Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros profesorė), Alvydas Puodžiukas (Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Mokyklų veiklos skyriaus vedėjas), Unė Kaunaitė (Vilniaus švietimo pažangos centro direktorė). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė ( ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą moderavo doc. dr. Irena Stonkuvienė (Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto docentė) ir  Ričardas Ališauskas (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginio planavimo skyriaus vedėjas), Ažuolas Jašinskas (Kauno rajono Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas).Visą forumo įrašą galima peržiūrėti Youtube platformoje adresu: https://www.youtube.com/watch?v=RSDZRTEvGD0