2021 metais rugsėjo 30 d. įvyko Edukacijos forumas ,,Kritinis mąstymas aukštojo mokslo studijose: kam ir kodėl?”.Apie 100 dalyvių dalyvavo forume. Įžangos žodį tarė dr. Agnė Kudarauskienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministrė), prof. dr. Inga Žalėnienė (Mykolo Romerio universiteto rektorė). Pagrindinį pranešimą ,,Kritinis mąstymas aukštojo mokslo studijose: kam ir kodėl?” skaitė dr. Daiva Penkauskienė, (Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė).Pranešimas parengtas remiantis moksliniu tyrimu „Kritinis mąstymas aukštajame moksle: studijų ir darbo rinkos perspektyva“. Tyrimo komanda: doc. dr. Violeta Jegelevičienė (projekto vadovė), prof. dr. Valdonė Indrašienė, doc. dr. Daiva Penkauskienė, doc. dr. Jolanta Pivorienė, prof. dr. Odeta Merfeldaitė, doc. dr. Asta Railienė, doc. dr. Justinas Sadauskas, dr. Natalija Valavičienė. Mokslinis tyrimas finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMTK712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“, dotacijos sutarties Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-006. Diskusijoje dalyvavo prof. dr. Natalija Mažeikienė, (Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Socialinio darbo katedros profesorė), prof. dr. Kristupas Sabolius (Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros profesorius),dr. Agnė Kudarauskienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministrė), Aurelija Valeikienė (Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pavaduotoja), Linas Leonas (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos psichologijos katedros lektorius, Studijų vertinimo komisijos, veikiančios prie SKVC, pirmininkas). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė),prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą moderavo prof. dr. Lilija Duoblienė (Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto profesorė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė). Forumo įrašą galime peržiūrėti: https://www.youtube.com/channel/UCHxFzyS1l3eAxn-gXT4BHbQ