2021 metais gruodžio 30 d. įvyko Edukacijos forumas „Atskleista ugdymo realybė ir praktiniai sprendimai ateičiai“. Šiame forume buvo pristatytos 2021 metais apgintos edukologijos krypties (007 S) disertacijos ir vyko diskusijos parengtų disertacijų temomis. Dalyvavo virš 50 dalyvių. Įžangos žodį tarė prof. habil. dr. Vilija Targamadzė (Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja), prof. habil. dr. Vilma Žydžiūnaitė (Jungtinės Vytauto Didžiojo, Mykolo Romerio, Vilniaus ir Klaipėdos universitetų edukologijos doktorantūros komiteto pirmininkė), prof. dr. Romualdas Malinauskas (Jungtinės Lietuvos sporto, Kauno technologijos ir Vilniaus universitetų edukologijos doktorantūros komiteto pirmininkas), dokt. Salomėja Vanagienė (Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos pirmininkė).Vyko 8 mokslinės sesijos, nauji mokslo daktarai kartu su savo vadovais pristatė apgintas šias disertacijas: dr. Renata Kondratavičienė ,,Pradinių klasių mokinių kritinio ir kūrybinio mąstymo gebėjimai matematikoje ir jų ugdymas(is) naudojant virtualią mokymosi aplinką“ (mokslinė vadovė – doc. dr. Viktorija Sičiūnienė, Vytauto Didžiojo universitetas), dr. Lina Bairašauskienė ,,Mokyklų vadovių profesinės tapatybės konstravimas daugialypių edukacinių sąveikų metu“ (mokslinė vadovė – prof. dr. Liudmila Rupšienė, Klaipėdos universitetas), dr. Vilius Šadauskas ,,Tėvų globos netekusių vaikų globa ir ugdymas Lietuvoje XVIII a. pab. – XX a. pr.“ (mokslinė vadovė – prof. habil. dr. Marijona Barkauskaitė, Vytauto Didžiojo universitetas),dr. Sandrita Škėrienė „Universiteto edukacinės aplinkos, įgalinančios studentus ugdytis problemos sprendimo, grįsto vertybėmis, gebėjimus“ (mokslinė vadovė – prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė), dr. Ilona Gedminienė (Dobrovolskytė)Jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimą, bendrųjų fizinių darbinių gebėjimų ir vykdomosios funkcijos sąveika“ (mokslinė vadovė – prof. dr. Ingrida Baranauskienė, Klaipėdos universitetas), dr. Skaistė KovienėTėvų pedagoginio švietimo raiška ir organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigos veikloje” (mokslinė vadovė – doc. dr. Rima Bakutytė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija), dr. Agnė Diana Liubertaitė „Inovatyvus organizacinis ugdymas (is) įgyvendinant mokyklų tinklaveiką: procesai, dalyviai, kompetencijos“ (mokslinė vadovė-prof. dr. Giedrė Kvieskienė, Vytauto Didžiojo universitetas), dr. Džiuginta Baraldsnes ,,The study of the phenomenon of school bullying and teacher efforts to reduce school bullying in Lithuania: The relationship between teacher activities within the Olweus Bullying Prevention Programme (OBPP) and perception of the effectiveness of the OBPP, perception of school climate, and sociodemographic and school factors“ (mokslinė vadovė –prof.dr. Liudmila Rupšienė, Klaipėdos universitetas). Kiekvienas pristatymas buvo išdiskutuotas diskusijos dalyvių. Diskusijose dalyvavo: prof. habil. dr. Vilma Žydžiūnaitė (Vytauto Didžiojo universitetas), dr. Margarita Jankauskaitė ( Lygių galimybių plėtros centro ekspertė), Jolanta Knyvienė (Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos direktorė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Vilniaus skyriaus pirmininkė), doc. dr. Irena Stonkuvienė (Vilniaus universitetas), prof. dr. Remigijus Bubnys (Vilniaus universiteto Šiaulių akademija), Lina Trebienė (Jaunuolių dienos centro direktorė), dr. Erika Vaiginienė (Vilniaus universitetas), dr. Erika Vaiginienė (Vilniaus universitetas), dr. Daiva Šukytė (Socialinio emocinio ugdymo instituto steigėja ir direktorė). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė). prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Visą forumo įrašą galite peržiūrėti Youtube kanale: https://www.youtube.com/watch?v=ln3cziQcnJI