Įvyko Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) mokslininkų ir Lietuvos edukologijos universiteto (LEU)  Alumnų draugijos organizuota
senjorų tinklo konferencija-diskusija, skirta Tarptautinei Mokytojų dienai.

Konferencijos, kurią vedė ir diskusijas moderavo prof. Rita Aleknaitė Bieliauskienė, programoje buvo numatyta išklausyti 5 pranešimus. Tai: 1.VVPI Rektoriaus-emerito prof. Jono Aničo “Talentingi mokytojai mano gyvenime”; 2. VPU-LEU prof. Jono Dautaro “Pedagogai šviesuoliai Respublikos pedagoginiame institute Klaipėdoje”; 3. VPU-LEU prof. Juozo Uzdilos “Gimnazijos istorijos (pa)rašymas kaip nuotykis“; 4. VPU-LEU doc. Stanislovo Jankevičiaus „Istoriniai Mokytojų rengimo aspektai“; 5. Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ direktorės Editos Jaraminienės „Muzikos ir meno mokyklų veiklos aktualijos“. Dėl susiklosčiusių nepalankių aplinkybių (ligos, traumų ir kt.), du pranešėjai: doc. S. Jankevičius ir direktorė E. Jaraminienė į konferenciją neatvyko, tačiau doc. S. Jankevičius atsiuntė pranešimo tekstą, kurį buvo nutarta įtraukti į konferencijos medžiagą.

Plačiau: https://lera.lt/wp-content/uploads/2021/10/Senjorutinklokonferencija.pdf

.